№3(36), 2010

Версія для друку

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

 

Класифікація і порівняльний аналіз ефективності систем заводнення
Д.О. Вольченко

Особливості впровадження уніфікованої інформаційно-керуючої системи газорозподільних станцій на базі обладнання SIMATIC S7 та IP GPRS технології
І.В. Назаренко

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

 

Вплив тривалої експлуатації на корозійну стійкість трубної сталі 17Г1С
Д.Ю. Петрина

Кваліметрія обладнання устя свердловин у бурінні
Ю.В. Міронов, О.Ю. Попов

Дослідження коливних процесів у бурильній колоні з урахуванням зосереджених чинників пружності та в’язкості в крайових областях
В.В. Перепічка, В.В. Тирлич, Т.М. Даляк, В.Д. Яцишин

Моделі формування якості
Р.Т. Мартинюк, О.Т. Чернова, Т.А. Мартинюк

Оцінка міцності нафтопроводу з корозійно-механічними дефектами
Р.С. Грабовський

Методика дослідження показників надійності магістральних газопроводів
О.С. Тараєвський

Удосконалення відомого методу розрахунку вертикальної сили тиску на консоль балкового переходу
Л.М. Гайдаш

Теоретичні дослідження температурних процесів під час приварювання патрубка до діючого трубопроводу
В.Б. Запухляк

Ексергетичний аналіз циклів ГТУ: простого, регенеративного та «ВОДОЛІЙ»
С.П. Крушневич, О.І. П’ятничко

Дослідження турбулентної дифузії димових газів у потоці повітряного середовища
О.М. Бортняк, М.П. Школьний, Д.Ю. Журавльов, Р.Я. Гнатюк

Дослідження поширення поверхневих ультразвукових хвиль у металі при зміні величини фізико-механічних параметрів поверхні металлу
І.З. Лютак, І.С. Кісіль, З.П. Лютак, А.А. Мандра

Розв’язок задачі теорії різання методами скінченно-елементного моделювання
Б.Д. Сторож, Я.Б. Сторож, Я.М. Кулик

Організація управління частотним перетворювачем SINAMICS G120 на базі PLC SIMATIC S7-300 і комунікації PROFIBUS-DP
Л.М. Заміховський, М.Я. Николайчук

Удосконалена методика розрахунку матеріального балансу вуглеводнів з використанням новітніх досягнень у галузі математичного моделювання фазової рівноваги
М.Є. Чернова, В.І. Коваль

 

 

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

 

Основні напрямки зменшення енерговитрат у процесі видобування нафти
Р.М. Попадюк, Я.В. Соломчак, Я.В. Волочій

Причини зім’яття обсадних колон у складних гірничо-геологічних умовах та шляхи їх попередження
Я.С. Коцкулич, І.М. Ковбасюк, О.Б. Марцинків, М.І. Ковбасюк

Підвищення якості цементування свердловин
В.М. Орловський

Розроблення та дослідження пристрою для випробовування противикидного обладнання
І.В. Костриба, І.С. Палійчук, В.В. Михайлюк

Динамічне регулювання питомих навантажень у парах тертя стрічково-колодкових гальм бурових лебідок (частина 3)
Д.О. Вольченко, М.О. Вольченко, Я.Б. Сторож, І.В. Бачук, Ю.М. Бурда

Конструкції клапанних вузлів бурових насосів та шляхи їх покращення
С.С. Чаплінський, З.М. Одосій, В.Я. Шиманський

Експериментальна установка для моделювання теплового стану підземної ділянки трубопроводу
О.І. Вольченко, Н.В. Мойсишин, А.В. Мойсишин

Промислові дослідження умов стабільної роботи газоконденсатних свердловин за рахунок власної енергії пластового газу
Ю.В. Марчук, О.Р. Кондрат

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

 

Дослідження та аналіз ускладнень у роботі свердловин менілітового покладу Луквинського нафтового родовища і методи боротьби з ними
Д.О. Вольченко, Р.С. Скрипник

Дослідження використання газового конденсату в бензинових двигунах внутрішнього згоряння
В.С. Дмитренко, Л.І. Гаєва, В.В. Дмитренко, Б.В. Григорчук

Дослідження впливу заміни обладнання систем газопостачання житлових будинків на енерговитратність та газоспоживання
Л.Д. Пилипів, А.Г. Майданський

 

 

ІСТОРІЯ НАФТОГАЗОВОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 

Коротенькі есеї про прикарпатських інженерів-буровиків другої половини ХХ сторіччя (закінчення)
Р.С.Яремійчук