№4(37), 2010

Версія для друку

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Концепція альтернативного постачання природного газу до України
Є.І. Крижанівський, Вал.В. Зайцев

 

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

 

Автоматизація процесу буріння на основі системи «СГТ-МІКРО»
Я.Р. Когуч, І.І. Чигур, Тарік Мухаммед, О.О. Скрипка

Класифікація та аналіз роботи поршневих бурових насосів
С.С. Чаплінський, З.М. Одосій, В.Я. Шиманський

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

 

Про закономірності зміни напруженого стану масиву гірських порід при бурінні глибоких свердловин
Е.М. Барановський, В.М. Мойсишин

Проблема видобування нафти і газу із бітумінозних товщ України
О.О. Орлов, В.Г. Омельченко

Аналіз розвитку зсувів у гірських районах та заходи стосовно їх попередження із врахуванням інженерно-геологічних умов
Н.Ю. Букевич

Дослідження величини подачі насоса для промивання скерованих свердловин
І.І.Чудик

Кореляційні емпіричні залежності між статичною складовою навантаження на долото та механічною швидкістю буріння за різних значень жорсткості компоновки стендового інструменту
Р.Б. Щербій, М.В. Мойсишин, Б.Д. Борисевич

Вплив крутного моменту згвинчування на опір втомлюваності замкових різьбових з’єднань бурильних труб
В.Я. Василишин

Геометричні параметри вікна в обсадній колоні свердловини та специфіка проходження в ньому труб при бурінні бічних стовбурів у свердловині
І.В. Воєвідко, Т.С. Курташ

Нанотрибологічні процеси в парах тертя гальмівних пристроїв (частина перша)
Д.О. Вольченко, М.О. Вольченко, І.О. Бекіш, Я.В. Куриляк

Оцінка ресурсних можливостей магістральних газопроводів із експлуатаційними дефектами
Р.С. Грабовський

Аналіз моделі згинних мод ультразвукових спрямованих хвиль для контролю магістральних газопроводів
І.З. Лютак, В.В. Мандра

Вплив тимчасових навантажень від транспортних засобів на трубопровід
Т.П. Шиян, В.Б. Запухляк, Р.М. Говдяк

 

 

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

 

Дослідження продуктивності трисекційної голкофрези при профілюванні ободів шківів бурових установок
Ю.Л. Гаврилів, Л.Д. Пітулей, Д.І. Феденчук

Аналіз роботи сепараційного обладнання та шляхи підвищення ефективності його роботи для підготовлення газу на промислах
Ю.В. Марчук, М.О. Псюк

Захист від корозії днищ резервуарів для зберігання нафти
О.С. Калахан, М.М. Студент

Автоматизація технологічного процесу регенерації диетиленгліколю з використанням штучних нейромереж
В.С. Борин, І.І. Чигур, О.В. Костецький, В.М. Сопуляк

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

 

Оптимізація режимів відбору газу як чинник відновлення дебітів свердловин на пізній стадії розробки
Ю.Л. Фесенко

Использование метанола в качестве ингибитора гидратообразования в газовой промышленности
А.Н. Гурбанов,Е.Х. Искендеров

Методика визначення областей підвищеної корозійної активності вздовж трас пролягання магістральних газонафтопроводів
Л.Я. Побережний, А.І. Станецький, Т.Ю. Пиріг, О.Д. Мельник

Характеристика режимів роботи компресорних станцій магістрального газопроводу
В.Я. Грудз, Я.В. Грудз, В.І. Слободян