ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОЗКРИТТЯ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ І МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ

  • М. В. Боровик УкрНДІгаз ПАТ «Укргазвидобування»; 61010, м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 20
  • М. В. Гордійчук УкрНДІгаз ПАТ «Укргазвидобування»; 61010, м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 20
  • А. О. Васильченко УкрНДІгаз ПАТ «Укргазвидобування»; 61010, м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 20
  • Р. Р. Матушек УкрНДІгаз ПАТ «Укргазвидобування»; 61010, м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 20
Ключові слова: первинне розкриття, вторинне розкриття, освоєння свердловин, флокуляція, кислотна обробка, кислотна обробка сповільненої дії.

Анотація

Родовища Дніпровсько-Донецької западини (ДДз) переважно перебувають на завершальній стадії розробки. При цьому тут спостерігається зниження градієнтів пластових тисків, що створює умови для підвищення ступеня забруднення привибійної зони колекторів на етапах первинного, вторинного розкриття і освоєння свердловин. Для усунення цих чинників розроблено рецептуру інгібуючого бурового розчину, що забезпечує високі показники відновлення проникності колекторів під час проведення різних технологічних операцій. Проведено порівняльний аналіз розробленої рецептури із відомими розчинами, що застосовують у світовій практиці. Розглянуто механізми хімічної взаємодії кислот з породами та мінералами пластівколекторів та виявлено основні недоліки та негативні наслідки кислотних обробок. З урахуванням властивостей різних органічних кислот до застосування запропоновано кислотну обробку колекторів сповільненої дії. Проаналізовано новітні технології освоєння свердловин, що набувають широкого застосування у світовій практиці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Кошелев В.Н. Обеспечение качественного вскрытия продуктивных пластов в условиях аномально низких пластовых давлений / В.Н.Кошелев, С.Н.Шишков // Нефтяное хозяйство. – 2007. – № 6. – С. 38 – 41.

Васильченко А.О. Перспективи повного збереження колекторських властивостей під час первинного розкриття продуктивних пластов / А.О.Васильченко, М.В Гордійчук. // Нафт. і газ. пром-сть. – 2003. - №2. – С. 37 - 38.

Крылов В.И. Применение кольматантов в жидкостях для первичного вскрытия продуктивных пластов с целью сохранения их коллекторских свойств / В.И.Крылов, В.В.Крецул // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – 2005. – № 4. – С.36 – 41.

A.G.Samarskiy, SPE, Halliburton; S.A. Gasparov, V.M. Tenishev, R. Munger, A.G. Terentev, S.Y.Samyshkin, TNK-BP.: ”High Performance Fresh Water Flocculating Drilling Fluid helps to increase efficiency of extended reach drilling operations and cut costs on Uvat oilfield”, paper SPE – 114852, 2007.

C.J. Thaemlitz. New Enwironmentally Safe High-Temperature Water-Based Drilling-Fluid System.[Текст] / C.J. Thaemlitz, SPE, A.D.Patel, SPE, George Coffin, SPE, and Lee Conn, M-I Drilling Fluids LLC.// SPE Drill & Completion. – 1999. – No. 3. – Vol. 14.

Боровик М.В. Полімерні флокулянти в бурінні і системи бурових розчинів на їх основі / М.В. Боровик, А.О. Васильченко // Питання розв. газової пром-ті України: Зб. наук. пр. – Х.: УкрНДІгаз, 2010. – Вип. ХХХVIII. – С. 74-79.

Васильченко А.О. Малоглинисті системи бурових розчинів на основі синергетичних сумішей / А.О. Васильченко, О.В. Кустурова, М.В. Гордійчук. // Питання розв. газової промсті. – Харків: УкрНДІгаз – 2004. – Вип. ХХХІІ. – С. 161-162.

Васильченко А.О. Захист стінок свердловин. Перегляд ролі реагентів / А.О. Васильченко, С.В. Локтєв, М.В. Боровик, Я.С. Яремійчук, В.Г. Филь, А.М. Андрусяк // Нафт. і газ. пром-сть. – 1998. – №3. – С. 26-27.

Васильченко А. Новые технологии строительства нефтяных и газовых скважин (основы, концепции, методы) / LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 2012. – 104 с.

Крупський Ю.З. Новий малоглинистий полімерний розчин для розкриття тріщинуватих і набухаючих піщано-глинистих колекторів та об’єктів з аномально низькими пластовими тисками / Ю.З. Крупський, М.Х.Імамов, І.Б.Губич. // Нафт. і газ. пром-сть. – 2011. – №1. – С. 17-20.

Спосіб обробки бурових розчинів. Патент на корисну модель України № 85398 U, МПК (2013) С 09К 8/00. Автори Васильченко А.О., Боровик М.В., Нємцов В.Г. Заявка а 2013 06534. Заявл. 27.05.2013. Опубл. 25.11.2013. Бюл. № 22.

Спосіб обробки бурових розчинів. Патент на корисну модель України № 85397 U, МПК (2013) С 09К 8/00, С 09К 8/02. Автори Васильченко А.О., Боровик М.В., Нємцов В.Г. Заявка а 2013 06532. Заявл. 27.05.2013. Опубл. 25.11.2013. Бюл. № 22.

Almond, S. et al.: “Utilization of Biologically Generated Acid for Drilling Fluid Damage Removal and Uniform Acid Placement Across Long Formation Intervals”, paper SPE 30123 pp 465-478 in Proceedings of the European Formation Damage Control Conference, 15-16 May 1995, The Hague, The Netherlands.

N-Flow AO Stimulation Service. In-Situ Organic Acid and Polymer Removal Agents Help Assure A More Complete Cleanup of Drii-In Fluid in Openhole Completions. Інформація з сайту www.halliburton.com (stimulation.Halliburton.com)

Стимулирование интервалов с высокими углами отхода с использованием системы кислота/энзим / А.Б. Харитонов (Халлибуртон Интернешнл Инк.), В.Ю. Лищук, И.Н. Давыдова (Сибнефть) // Материалы Технологического Симпозиума Общества Инженеров-Нефтяников. – М., 2006.

Thomas E. Suhy, SPE; Thomas E. Suhy, SPE, BJ Coiltech, Ramon P. Harris, Jr., SPE, National Fuel “Application of Polymer Specific Enzymes to Clean Up Drill-In Fluids”, paper SPE – 51094, 1998.

Опубліковано
2015-05-14
Як цитувати
Боровик, М. В., Гордійчук, М. В., Васильченко, А. О., & Матушек, Р. Р. (2015). ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РОЗКРИТТЯ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ І МЕТОДІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(55), 19-27. вилучено із http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/18
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ