ВПЛИВ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ОПОРУ ҐРУНТУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ АВАРІЙНИХ ВИТОКІВ ІЗ ГАЗОПРОВОДУ

  • В. Я. Грудз ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42342
  • Я. В. Грудз ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42342
  • Н. Я. Дрінь ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42342
  • Я. М. Дем'янчук ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42342
Ключові слова: аварійний витік газу, фільтрація, ареал загазованості, критичний і до критичний режими витікання.

Анотація

Розглядається процес нестаціонарної фільтрації газу в ґрунті, викликаний появою аварійного витоку з газопроводу. Пропонується розрахувати першу і другу стадії нестаціонарної фільтрації у процесі формування ареалу загазованості. На основі математичних моделей отримано розрахункові залежності для прогнозування процесу формування поля розподілу тисків в пористому середовищі для кожної з фаз нестаціонарної фільтрації. Встановлено характер зміни величини масової витрати витоку в часі у ході нестаціонарної фільтрації, показано, як впливають властивості ґрунту (зокрема його проникність) на тривалість нестаціонарного процесу і величину витрати витоку. Після зіставлення аналітичних результатів з реальними внесено поправки до відомої формули Сен-Венана-Вентцеля з межею її адаптації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2015-06-03
Як цитувати
Грудз, В. Я., Грудз, Я. В., Дрінь, Н. Я., & Дем’янчук, Я. М. (2015). ВПЛИВ ФІЛЬТРАЦІЙНОГО ОПОРУ ҐРУНТУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ АВАРІЙНИХ ВИТОКІВ ІЗ ГАЗОПРОВОДУ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(55), 68-73. вилучено із http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/24
Розділ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ