ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНОВОК НИЗУ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ З ДВОМА ПОРОДОРУЙНІВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ

  • I. V. Voievidko ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727165
  • V. V. Tokaruk ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727165
  • M. A. Bodzian ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (0342) 727165
Ключові слова: Розширювач, пілотний стовбур, ексцентриситет, бокове зміщення, анізотропія, інтенси-вність викривлення

Анотація

На основі аналізу теоретичних і практичних досліджень буріння стовбурів великого діаметра запропоновано методику для проектування компоновок низу бурильної колони з двома породоруйнівними інструментами, що враховує геологічні і технічні фактори, які мають вплив на формування траєкторії. Проведено розрахунок двовибійних компоновок низу бурильної колони з різною кількістю опорно-центрувальних елементів для різних геологічних умов буріння і проведено аналіз їхньої роботи в процесі поглиблення. Наведено графічні залежності зміни інтенсивності викривлення і зенітного кута з поглибленням стовбура великого діаметра для компоновок, які можна використовувати для спорудження умовно вертикальних і похило спрямованих ділянок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Яремийчук Р.С. Бурение стволов боль-шого диаметра / Яремийчук Р.С., Райхерт Л.А.. – М.: Недра, 1977. – 174 с.
2 Фрыз И.М. Разработка ступенчатых компоновок для бурения вертикальных скважин в анизотропных породах: на примере месторождений Прикарпатья: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Москва, 1986. – 211 с.
3 Райхерт Л.А. Направленное бурение скважин в анизотропных породах роторным способом ступенчатыми КНБК / Райхерт Л.А., Фрыз И.М. // Труды ВНИИБТ. – М., 1985. – Вып. 61.
4 Сулакшин С. С. Направленное бурение: учебник для вузов / С. С. Сулакшин. – Москва: Недра, 1987.
5 Воєвідко І.В. Розробка науково-мето-дичних основ та технічних засобів для підви-щення точності проведення нафтогазових свердловин в заданому напрямі: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. – Івано-Франківськ, 2007. – 353с.
Опубліковано
2018-05-17
Як цитувати
Voievidko, I. V., Tokaruk, V. V., & Bodzian, M. A. (2018). ПРОЕКТУВАННЯ КОМПОНОВОК НИЗУ БУРИЛЬНОЇ КОЛОНИ З ДВОМА ПОРОДОРУЙНІВНИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ ДЛЯ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН В ЗАДАНОМУ НАПРЯМКУ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(67), 14-20. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2018-2(67)-14-20