ВИКОРИСТАННЯ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ГАММА-ГАММА-ГУСТИННОГО КАРОТАЖУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ СКЛАДНОПОБУДОВАНИХ РОЗРІЗІВ

  • V. V. Fedoriv ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
Ключові слова: порода-колектор, густина, тверда органічна речовина

Анотація

Розглядаються результати дослідження фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів складнопобудованого розрізу неогенових відкладів Летнянського газоконденсатного родовища. Наведено петрофізичну модель для визначення об’ємного вмісту основних компонентів порід-колекторів нафти і газу за даними гамма-гамма-густинного каротажу та спектрометричного гамма-каротажу. Показано петрофізичну модель спільного використання результатів гамма-спектрометрії та гамма-гамма-густинного каротажу.

У результаті аналізу даних встановлено, що між вмістом урану та об’ємною густиною існує тісний зв’язок. Також слід вказати на тісний зв’язок між твердою органічною речовиною та вмістом торію.

Показано, що в умовах складнопобудованих колекторів комплексна обробка даних СГК і ГГК-Г дозволяє кількісно визначати в складних колекторах такі параметри, як глинистість, пористість, вміст твердої органічної речовини та густину породи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-03-28
Як цитувати
Fedoriv, V. V. (2018). ВИКОРИСТАННЯ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ГАММА-ГАММА-ГУСТИННОГО КАРОТАЖУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ СКЛАДНОПОБУДОВАНИХ РОЗРІЗІВ. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ, (2(67), 41-46. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2018-2(67)-41-46
Розділ
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ