Свердловинне устаткування для виробки запасів вуглеводнів і методика його розрахунку

Автор(и)

  • В. Я. Грудз ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • С. В. Наслєдніков ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

штангова насосна установка, свердловинне обладнання, штанга, нафта.

Анотація

Запропоновано нову конструкцію свердловинного устаткування для виробки запасів вуглеводнів. В ос-
нову розробки нової конструкції поставлено завдання створення свердловинного устаткування для вилучен-
ня запасів вуглеводнів шляхом раціонального розміщення елементів обладнання. Це дозволяє зменшити ме-
талоємкість, спростити обслуговування, забезпечити можливість оперативного регулювання довжини
ходу плунжера штангового глибинного насоса, що, у свою чергу, підвищить довговічність роботи і продук-
тивність устаткування. Запропонована конструкція містить раму, яку монтують на гирлі свердловини, з
траверсою, в середній частині якої через гирловий полірований шток закріплено колону насосних штанг,
глибинний штанговий насос, колону НКТ, два силових гідравлічних циліндри, розподілювач у виді чотирипо-
люсника, резервуар для рідини і нагнітальні та скидові гідравлічні лінії. Раму виконано у виді вертикальних
стояків з направляючими рейками, які з'єднано між собою траверсою з можливістю її вертикального пе-
реміщення, вертикальні стояки з направляючими рейками обладнано кінцевими перемикачами, силові гідра-
влічні циліндри виконано у вигляді гідравлічних колон і з'єднано з траверсою симетрично по обидва боки від
гирла свердловини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 А.с. СРСР№ 1649114, МПК 5 F 04B47/00,
опубл. 15.05.1991 р., бюл. № 18.
2 Молчанов А.Г. Гидроприводные штанго-
вые скважинные насосные установки [Текст] :
учеб. пособ. / А.Г. Молчанов. – М.: Недра,
1982. – 305 с.
3 Бандура В.В. Дослідження впливу дефек-
тів ШНГУ на її експлуатаційну надійність
[Текст] / В.В. Бандура // Розвідка та розробка
нафтових і газових родовищ: держ. міжвід.
наук.-техн. зб. – Івано-Франківськ, 1999. –
С. 198–209. – Серія «Нафтогазопромислове об-
ладнання»; вип. 36.
4 Молчанов А.Г. Нефтепромысловые ма-
шины и механизмы [Текст] / А.Г. Молчанов,
В.Л. Чичеров. – М.: Недра, 1983 г. – 307 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-02-07

Як цитувати

Грудз, В. Я., & Наслєдніков, С. В. (2011). Свердловинне устаткування для виробки запасів вуглеводнів і методика його розрахунку. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(38), 12-16. вилучено із http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/41

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>