ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ

Автор(и)

  • В. Я. Грудз ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Я. В. Грудз ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • В. В. Рудко УМГ «Київтранссгаз», 01065, м. Київ, просп. Комарова, 44, тел. (044) 2397870

Ключові слова:

технічний стан, діагностика, несправність

Анотація

Дається оцінка технічного стану елементів газоперекачувальних агрегатів на основі аналізу їх харак-
теристик. З цією метою множину можливих станів агрегата розбито на підмножини, одна з яких
об’єднує всі справні стани, друга – несправні, але працездатні, третя – стани відмови. Математична мо-
дель ГПА дозволяє з використанням теорії подібності і розмірностей побудувати безрозмірні комплекси,
які разом з характеристиками елементів ГПА дозволяють оцінити належність технічного стану, іденти-
фікованого за результатами діагностування, до однієї з перелічених підмножин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Иванов И.А. Исследование и прогнози-
рование характеристик газоперекачивающих
агрегатов с газотурбинным приводом при тру-
бопроводном транспорте газа: дисс. канд.
техн. наук. – М., 1978. – 119 с.
2 Морозов В.И. О причинах снижения
мощности газотурбинных агрегатов в процессе
эксплуатации / [В.И. Морозов, В.А. Щуров-
ский, В.И. Корнев] // Транспорт и хранение
газа. – 1971. – № 10. – С. 13-19.
3 Пятахина Т.Т. Влияние эрозии проточной
части центробежных нагнетателей на их газо-
динамические характеристики / [Т.Т.Пятахина,
Ю.Н. Синицын, В.А. Шуровский, В.И.Ефанов]
// Транспорт и хранение газа, 1975. – № 6. –
С. 8-13.
4 Рис В.Ф. Центробежные компрессорные
машины / В.Ф. Рис. – М.-Л.: Машиностроение,
1964. – 335 с.
5 Ковалко М.П. Трубопровідний транспорт
газу / [М.П. Ковалко, В.Я. Грудз, В.Б. Михалків
та ін.]. – Київ: АренаЕКО, 2002. – 600 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-02-09

Як цитувати

Грудз, В. Я., Грудз, Я. В., & Рудко, В. В. (2011). ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЕЛЕМЕНТІВ ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ КОМПРЕСОРНОЇ СТАНЦІЇ МАГІСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДУ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (1(38), 83-87. вилучено із http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/51

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>