ПІДВИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОВИЛУЧЕННЯ З ВИСНАЖЕНИХ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ

Автор(и)

  • O. R. Kondrat ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42195
  • D. O. Shyshkina ІФНТУНГ; 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422) 42195

DOI:

https://doi.org/10.31471/1993-9973-2018-4(69)-23-36

Ключові слова:

розробка газоконденсатних родовищ, гідродинамічна модель, композиційна модель, конденсатовилучення.

Анотація

Досліджено ефективність дорозробки газоконденсатних родовищ на завершальній стадії розробки. Проаналізовано особливості вилучення сконденсованих вуглеводнів за низьких пластових тисків та розглянуто ефективність методів підвищення конденсатовилучення з виснажених газоконденсатних родовищ.

Розроблено теоретичну модель простого за будовою виснаженого газоконденсатного родовища з однорідними фільтраційно-ємнісними властивостями. За допомогою гідродинамічного симулятора Eclipse 300 досліджено процеси підвищення газоконденсатовилучення з виснажених газоконденсатних родовищ нагнітанням в пласт сухого вуглеводневого газу, азоту, вуглекислого газу, облямівки пропан-бутанової фракції з переміщенням її по пласту азотом та шляхом заводнення. Визначено ефективність газоконденсатовилучення для різних випадків розміщення нагнітальних свердловин, а також вплив на процес розробки газоконденсатного родовища наявності активних пластових вод.

За результатами проведених досліджень встановлено, що за наявності активного контуру пластових вод, найбільш ефективним є розміщення нагнітальних свердловин в приконтурній зоні родовища.

Загалом впровадження методів підвищення конденсатовилучення на газоконденсатних родовищах з великим вмістом конденсату необхідно проводити від початку його розробки, щоб запобігти втраті вуглеводнів у результаті ретроградної конденсації. На виснажених газоконденсатних родовищах ефект від впровадження методів підвищення конденсатовилучення порівняно незначний.

Встановлено, що найкращим витіснювальним агентом є вуглекислий газ. Його рекомендується нагнітати в приконтурну частину родовища. За відсутності активного водоносного горизонту його застосування буде ще ефективнішим.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Кондрат О. Р. Лабораторні дослідження підвищення вуглеводневилучення з виснажених газоконденсатних родовищ / О. Р. Кондрат // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – № 3(56). – С. 72-76.
2 Кондрат О.Р. Підвищення ефективності дорозробки виснажених газоконденсатних родовищ / О.Р. Кондрат // Геотехнічна механіка. –– 2015. – Вип. 122. – С. 150-163.
3 Кондрат О.Р. Підвищення газовилучення з газових родовищ в умовах газового режиму розробки / О.Р. Кондрат // Науковий вісник ІФНТУНГ. –2015. – № 2(39). – С. 57-62.
4 Кондрат Р.М. Підвищення ефективності дорозробки виснажених родовищ природних газів / Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат // Нафтогазова галузь України. – 2017. – № 3. – С. 11-15.
5 Кондрат Р.М. Підвищення газовилучення з виснаженого покладу горизонту ВД-13 Залужанського газоконденсатного родовища /
Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.І. Хайдарова, Р.С. Кликоцька // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2017. – № 2 (43). – С. 18-25.
6 Басниев К. С. Метод добычи выпавшего в пласте конденсата на поздней стадии разработки месторождений / К. С. Басниев,
Г. М. Ливада, Н. М. Сошнин // Реф. сб.: сер. Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений. – М.: ВНИИЭ-газпром, 1973. – № 12. – С. 13-20.
7 Гриценко А.И. Вуктыл на этапе освоения новой технологии повышения углеводородо-отдачи пласта / А. И. Гриценко, Р. М. Тер-Саркисов, В. Г. Подюк [и др.] // Газовая промышленность. – 1993. – № 4. – С. 32-33.
8 Гуревич Г. Р. Способы повышения конденсатоотдачи пластов / Г. Р. Гуревич // Ежегодник: Итоги науки и техники, сер. Разработка нефтяных и газовых месторождений. – М.: ВИНИТИ, 1985. – Т. 16. – С. 132-184.
9 Гриценко А.И. Закачка сухого неравновесного газа на Вуктыльском НГКМ / А. И. Гриценко, Р. М. Тер-Саркисов, В. А. Николаев [и др.] // Газовая промышленность. – 1996. – № 11-12. – С. 30-32.
10 Бойко В.С. Довідник з нафтогазової справи / За заг. ред. докт. техн. наук В. С. Бойка, Р. М. Кондрата, Р. С. Яремійчука. – К.: Львів, 1996. – 620 с.
11 Гриценко А.И. Закачка жидких углеводородов в пласт для повышения нефтеконденсатоотдачи / А. И. Гриценко, Р. М. Тер-Сарки-сов, О. В. Клапчук [и др.] // Обз. инф.: сер. Разраб. и экспл. газ. и газоконденс. месторожд. – М: ВНИИЭгазпром, 1980. – Вып. 6. – 39 с.
12 Гриценко А.И. Закачка жидких углеводородов в пласт для повышения нефтеконденсатоотдачи / А. И. Гриценко, Р. М. Тер-Сарки-сов, О. В. Клапчук [и др.] // Обз. инф.: сер. Разраб. и экспл. газ. и газоконденс. месторожд. – М: ВНИИЭгазпром, 1980. – Вып. 6. – 39 с.
13 Закиров С. Н. Повышение конденсатоотдачи пласта / С. Н. Закиров, Б. А. Алиев // Обз. инф.: сер. Разраб. и експл. газ. и газоконденс. месторожд. – М.: ВНИИЭгазпром, 1985. – Вып.4. – 46 с.
14 Мартынов М.А. Извлечение выпавшего конденсата на поздней стадии разработки газоконденсатного месторождения / М. А. Мартынова, Г. С. Степанова, О. Б. Качалов [и др.] // Газовая промышленность. – 1976. – № 6. –
С. 31-33.
15 Кондрат Р. М. Газоконденсатоотдача пластов / Р. М. Кондрат. – М.: Недра, 1992. – 255 с.
16 Николаев В. А. Результаты изучения на модели углеводородоотдачи газоконденсатного пласта при нагнетании азотосодержащего газа / В. А. Николаев // Сб.: Теория и практика разраб. газоконденсатных месторожд. с низкопрониц. коллекторами. – М.: ВНИИгаз, 1987. –
С. 137-141.
17 Вахитов Р. Г. Разработка газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений способом закачки в пласт двуокиси углерода / Р. Г. Вахитов, И. Ф. Поповина, М. Д. Розенберг [и др.] // Сб:. Разработка газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений. – М.: ВНИИгаз, 1980. – Т. 71. – С. 15-21.
18 Тер-Саркисов Р. М. Исследование влияния состава нагнетаемого газа на извлечение выпавшего конденсата / Р. М. Тер-Саркисов // Сб.: Вопросы разраб. и экспл. газ. месторожд. Западной Сибири. – М.: ВНИИгаз. – 1982. –
С. 141-147.
19 Тер-Саркисов Р. М. Исследование смешивающегося вытеснения флюида из неоднородного пласта / Р. М. Тер-Саркисов, В. А. Николаев, С. Г. Рассохин [и др.] // Газовая промышленность. – 1993. – № 1. – С. 28-29.
20 Тер-Саркисов Р. М. Новая концепция воздействия на газоконденсатную залежь / Р. М. Тер-Саркисов // Газовая промышленность. – 1997. – № 6. – С. 16-18.
21 Тер-Саркисов Р.М. Использование обогащенного газа для повышения конденсатотдачи / Р.М. Тер-Саркисов // Газовая промышленность. – 1982. – № 10. – С. 26-28.
22 Методическое руководство по применению методов извлечения конденсата, выпавшего в процессе разработки (вторичные методы повышения конденсатотдачи) / А. И. Гриценко, Р. М. Тер-Саркисов, О. Ф. Андреев [и др.]. – М.: ВНИИгаз, 1987. – 106 с.
23 Юдин А. Е. Применение теплового воздействия на поздней стадии разработки газоконденсатных месторождений / А. Е. Юдин,
Г. С. Степанова, А. А. Мосина // Газовая промышленность. – 1992. – № 2. – С. 34-35

Опубліковано

2018-12-03

Як цитувати

Kondrat, O. R., & Shyshkina, D. O. (2018). ПІДВИЩЕННЯ КОНДЕНСАТОВИЛУЧЕННЯ З ВИСНАЖЕНИХ ГАЗОКОНДЕНСАТНИХ РОДОВИЩ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(69), 23-36. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2018-4(69)-23-36

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають