[1]
Fedoriv, V.V. 2018. ВИКОРИСТАННЯ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ГАММА-ГАММА-ГУСТИННОГО КАРОТАЖУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ СКЛАДНОПОБУДОВАНИХ РОЗРІЗІВ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields. 2(67) (Бер 2018), 41-46. DOI:https://doi.org/10.31471/1993-9973-2018-2(67)-41-46.