(1)
Лозинський, О. Є.; Лозинський, В. О. Геолого-промислове моделювання системи «свердловина-пласт» для низькопроникних колекторів. PDOGF 2019, 51-57.