(1)
Грудз, В. Я.; Тутко, Т. Ф.; Пиріг, Т. Ю. Вільні коливання надземної ділянки магістрального газопроводу після проходження по ній очисного чи діагностичного поршня. PDOGF 2019, 69-75.