Kuchmystenko, O. V. (2018). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(67), 7-13. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2018-2(67)-7-13