Liutak, I. Z., & Liutak, Z. P. (2018). РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МЕТАЛЕВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТУ НА ПРИКЛАДІ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(67), 21-26. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2018-2(67)-21-26