Fedoriv, V. V. (2018). ВИКОРИСТАННЯ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ГАММА-ГАММА-ГУСТИННОГО КАРОТАЖУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ СКЛАДНОПОБУДОВАНИХ РОЗРІЗІВ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(67), 41-46. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2018-2(67)-41-46