Kondrat, O. R., & Lukin, O. A. (2018). ГІДРОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ЕФЕКТИВНУ РОЗРОБКУ НАФТОВИХ РОДОВИЩ. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (4(69), 7-14. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2018-4(69)-7-14