Hrudz, V. Y., Tutko, T. F., & Pyrig, T. Y. (2019). Вільні коливання надземної ділянки магістрального газопроводу після проходження по ній очисного чи діагностичного поршня. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(72), 69-75. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2019-3(72)-69-75