Fedoriv, V. V. 2018. «ВИКОРИСТАННЯ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ГАММА-ГАММА-ГУСТИННОГО КАРОТАЖУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ СКЛАДНОПОБУДОВАНИХ РОЗРІЗІВ». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 2(67) (Березень), 41-46. https://doi.org/10.31471/1993-9973-2018-2(67)-41-46.