Kuchmystenko, O. V. (2018) «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(67), с. 7-13. doi: 10.31471/1993-9973-2018-2(67)-7-13.