Fedoriv, V. V. (2018) «ВИКОРИСТАННЯ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ГАММА-ГАММА-ГУСТИННОГО КАРОТАЖУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ СКЛАДНОПОБУДОВАНИХ РОЗРІЗІВ», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(67), с. 41-46. doi: 10.31471/1993-9973-2018-2(67)-41-46.