Orfanova, M. M. (2019) «Перспективи використання методу механоактивації в технологічних процессах нафтогазового виробництва», Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (3(72), с. 76-82. doi: 10.31471/1993-9973-2019-3(72)-76-82.