Kuchmystenko, O. V. «ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 2(67), Травень 2018, с. 7-13, doi:10.31471/1993-9973-2018-2(67)-7-13.