Liutak, I. Z., і Z. P. Liutak. «РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДУ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МЕТАЛЕВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБ’ЄКТУ НА ПРИКЛАДІ МАГІСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДУ». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 2(67), Травень 2018, с. 21-26, doi:10.31471/1993-9973-2018-2(67)-21-26.