Yatsyshyn, T. M. «ВИБІР КРИТЕРІЇВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИ-КАМИ ПІД ЧАС СПОРУДЖЕННЯ НАФТОГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИН». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 2(67), Травень 2018, с. 31-40, doi:10.31471/1993-9973-2018-2(67)-31-40.