Boiko, V. S. ., і B. M. Mishchuk. «ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТОЧНИХ І НАКОПИЧЕНИХ ВИДОБУТКІВ ВУГЛЕВОДНІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, вип. 2(71), Червень 2019, с. 55-70, doi:10.31471/1993-9973-2019-2(71)-55-70.