Fedoriv, V. V. «ВИКОРИСТАННЯ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРІЇ ТА ГАММА-ГАММА-ГУСТИННОГО КАРОТАЖУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ СКЛАДНОПОБУДОВАНИХ РОЗРІЗІВ». Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, no. 2(67) (Березень 28, 2018): 41-46. дата звернення Січень 19, 2020. http://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/295.