№1(34), 2010

Версія для друку

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

 

Використання склопластикових порожнистих насосних штанг для винесення піску з малодебітних свердловин
Б.В.Копей, О.О.Кузьмін, В.Б.Копей

Удосконалення технічних засобів імпульсно-хвильової дії на нафтоносні пласти
Я.М.Бажалук, О.М.Карпаш, Я.Д.Климишин, Е.М.Короць, М.В.Худін, О.І.Гутак

Методи безвогневого врізання в діючі трубопроводи
В.Б.Запухляк, Т.П.Шиян, М.Д.Степ’юк

Вплив тривалої експлуатації нафтогазопроводів на умови корозійно-втомного руйнування матеріалу труб
Д.Ю.Петрина

Дослідження нового методу визначення теплоти згоряння природного газу
І.Я.Дарвай

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

 

Математичне моделювання процесів збільшення вуглеводневилучення із газових і газоконденсатних покладів з підошовною водою
Р.М.Кондрат, Л.Р.Смоловик, О.Р.Кондрат

Експрес-методика поточної оптимізації роботи фонтанної свердловини за енергетичним критерієм
В.С.Бойко, Л.М.Кеба

Оцінка дії вибухової хвилі на прихоплену ділянку бурильної колони
В.М.Мойсишин, В.Д.Яцишин, В.І.Векерик

Дослідження втомної довговічності натурних зразків бурильних труб за багатоступеневого навантажування
В.І.Артим, І.М.Гойсан

Ідентифікація параметрів моделі викривлення свердловини № 2 Новомихайлівської світи
М.В.Шавранський, І.І.Чигур, А.М.Шавранська, Г.Я.Процюк

Визначення відхиляючого зусилля на долоті в компоновці низу бурильної колони з керованим перехідником
А.А.Козлов

Динамічне регулювання питомих навантажень в парах тертя стрічково-колодкових гальм бурових лебідок (частина 1)
Д.О.Вольченко, І.О.Бекіш, І.В.Бачук, Ю.М.Бурда

Визначення раціональних параметрів протектора насосних штанг
П.Р.Гімер, Б.В.Копей, О.О.Онищук, С.Ю.Онищук, В.Б.Копей

Математичне моделювання контролю питомого електричного опору матеріалів електроконтактним чотиризондовим методом
Є.Р.Доценко

Зносостійкість карбідокремнієвої кераміки в газоабразивному потоці
А.О.Криль, П.М.Присяжнюк, Я.А.Криль

Вплив термічної обробки, типу зразків і напрямку їх вирізання на холодноламкість сталей 20 і 17Г1С
Ю.Д.Петрина, С.С.Вуйцік

Порівняльна оцінка несучої здатності дво- та трикомпонентного з’єднань “шарошка – твердосплавна вставка
В.А.Корнута, І.П.Шацький

Аналіз силових факторів в елементах різьбового з’єднання при односторонньому способі навантаження
В.Я.Василишин

Чисельний метод оцінювання надійності газотранспортних систем
Д.Ф.Тимків, М.В.Крихівський, Д.Д.Матієшин

Оптимізація параметрів симетричних двошарових трифазних схем обмоток двошвидкісних електричних машин змінного струму
Р.Б.Гаврилюк

 

 

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

 

Проблема використання гідротермальної енергії землі як альтернативи вуглеводневим джерелам енергоносіїв в Україні
О.О.Орлов, В.Г.Омельченко

Врахування глинистості порід-колекторів при визначенні коефіцієнта пористості за матеріалами акустичного каротажу
С.Є.Муц

Урахування впливу профілю траси на результати гідравлічних розрахунків газових мереж низького тиску
А.І.Ксенич, М.Д.Середюк

Закономірності перебігу нестаціонарних процесів під час експлуатації газотранспортних систем в аварійних режимах
Ю.Г.Мельниченко

Регулювання термінів деструкції екструзивного крохмалю
О.С.Бейзик, М.І.Оринчак

Екологічні аспекти утилізації сивушних масел як добавок до моторних палив
Ф.В.Козак, Л.І.Гаєва, Т.В.Дикун, В.М.Мельник

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

 

Попередження відкладання гідратів та збирання рідини під час продування свердловини та шлейфу
В.Б.Воловецький, О.Ю.Витязь, О.М.Щирба

Дослідження ефективності застосування горизонтальних свердловин та забурювання додаткових бокових горизонтальних стовбурів у діючих свердловинах для інтенсифікації розробки Бистрицької складки Довбушансько-Бистрицького нафтового родовища
Т.Я.Берладина

 

 

ІСТОРІЯ НАФТОГАЗОВОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 

Коротенькі есеї про прикарпатських інженерів-буровиків другої половини ХХ сторіччя (продовження)
Р.С.Яремійчук

Пам’яті видатного науковця, доктора філософії Миколи Бажалука