№1(42), 2012

Версія для друку

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Сучасні програмні продукти як засіб діагностування неізотермічних нафтопроводів
В. Я. Грудз, Л. І. Мельник, В. Т. Болонний, А. Я. Ждек

Шляхи підвищення енергоекологічної безпеки та ефективності роботи магістральних газопроводів України
Р. М. Говдяк

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Буровий розчин для якісного вторинного розкриття продуктивних горизонтів
М. І. Оринчак, М. М. Оринчак, О. С. Бейзик

Расчет процесса осушки газа с применением абсорбента в НГДУ “Гум адасы”
Ф. М. Мамедов, Ф. Г. Сейфиев

Автоматизована установка для нанесення ізоляційного покриття на трубопровід
Т. П. Венгринюк

Оцінка техніко-економічних показників сучасних методів підвищення проникності привибійної зони пласта та розробка технічних засобів інтенсифікації свердловин гідроакустичним методом
Б. О. Чернов, М. М. Западнюк

Удосконалення конструкцій породоруйнівного інструменту, оснащених полікристалічними алмазними різцями
Я. В. Кунцяк

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

 

Вплив постседиментаційних процесів на ємнісно-фільтраційні властивості палеогенових порід-колекторів Бориславського НГПР та їх нафтогазоносність
Б. Й. Маєвський, А. В. Ярема, С. С. Куровець, Т. В. Здерка

Встановлення кореляційних емпіричних залежностей між коефіцієнтом демпфування бурильного інструменту та механічною швидкістю буріння нафтових та газових свердловин
Р. Б. Щербій, В. М. Мойсишин, О. М. Лисканич

Оцінка росту півеліпсоїдних втомних тріщин у бурильних трубах за змінних умов навантажування
Є. І. Крижанівський, В. І. Артим, І. М. Гойсан, В. В. Гриців

Моделювання об’єкта управління на основі квазістаціонарних логіко-статистичних та кластерних інформаційних моделей в передаварійних та аварійних ситуаціях
Н. Г. Ширмовська, Я. М. Николайчук, Г. Я. Ширмовський, Г. І. Левицька, А. Ю. Левицький

Математичне моделювання роботи насосної установки на трубопровід
П. Р. Гімер, М. П. Муж

Закономірності формування мікроструктури та розподілу механічних властивостей зварного з’єднання, отриманого методом контактного стикового зварювання
М. В. Грушецький, І. Д. Гнилиця, П. М.Присяжнюк, М. І. Бартків

Прогнозування довговічності елементів бурильної колони з врахуванням законів нелінійної деформації
М. Є. Чернова

 

 

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

 

Літологічне експрес-розчленування карбонатно-хемогенного розрізу нафтогазової свердловини
В. А. Мураста, О. М. Карпенко

Геологічна будова, нафтогазоносність, історія геологічного розвитку Ярошівської структури у Дніпровсько-Донецькій западині та особливості формування на ній покладів вуглеводнів
А. Я. Копчалюк

Дослідження особливостей роботи видобувної свердловини в системі з нафтовим покладом з метою її проектування та експлуатації
В .С .Бойко, Б. М. Міщук, Т. С. Веклин

Підвищення надійності кріплення свердловин
Я. С.Коцкулич, М. В. Сенюшкович, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків

Аналіз проблем та шляхів підвищення надійності і герметичності муфтових з’єднань обсадних колон
І. І. Палійчук, В. Я. Василишин, П. В. Щеглюк, С.П. Рокецький

Промышленные испытания полипропиленгликоля при осушке природного газа
А. Н. Гурбанов

Дослідження надійності турбокомпресорів на режимах пуску та зупинки дизельних двигунів нафтогазового технологічного транспорту та бурових установок
С. І. Криштопа, Л. І. Криштопа, С. В. Мисюк

Особливості гідравлічного розрахунку поліетиленових газових мереж із урахуванням їх енерговитратності
А. І. Ксенич, М. Д. Середюк, І. І. Височанський

 

 

ІСТОРІЯ НАФТОГАЗОВОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 

Донець Кім Григорович — видатний вчений в нафтогазовій галузі
І. Ф. Концур, Л. В. Возняк