№1(46), 2013

Версія для друку

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Іспит на виживання і деякі конкретні рішення однієї з глобальних проблем
П.С. Мазурок, А.Б. Скочеляс, І.І. Радченко, М.О. Прілий, В.Я. Скиданчук

Про перспективи відкриття покладів сланцевого газу на Прикарпатті
В.Р. Хомин, А.Р. Клюка, Л.С. Мончак

Перспективи пошуків та розвідки газу з нетрадиційних колекторів у Західному бітумонафтогазоносному регіоні України
В.С. Боднарчук

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Корозійно-механічні властивості зварних з’єднань магістральних трубопроводів
Д.Ю. Петрина, О.Л. Козак, Ю.Д. Петрина

Термоелектрична поляризація поверхонь фрикційних накладок гальмівних пристроїв
С.І. Криштопа

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Особливості визначення коефіцієнта газонасичення пластів-колекторів із глинисто-карбонатним типом цементу
В.А. Старостін, Я.М. Коваль, І.О. Федак

Багатофакторна математична модель енергоємності процесу руйнування гірської породи
М.В. Мойсишин, Б.Д. Борисевич, Р.Б. Щербій, А.І. Бандура, І.Р. Михайлюк

Моделювання розподілу тиску в горизонтально-неоднорідних обмежених пластах з урахуванням різних типів граничних умов та кількості свердловин
Л.М. Журавчак, А.Є. Струк

Математическая модель неравновесного течения природного газа при транспортировке в каналах сложной формы
А.Н. Гурбанов, Ф.Г. Исмаилов

Проектування комп’ютерної системи моделювання забруднення повітря випарами бурового розчину
О.О. Попов, Т.М. Яцишин

Розрахунок режиму обслуговування і раціональної схеми розбиття блочно-комплектного устаткування за різних стратегій ремонтних робіт
О.В. Іванов, Д.Ф. Тимків

Синтез Neuro-Fuzzy-контролерів для керування роботою ГПА
М.І. Когутяк, В.С. Борин, Л.І. Швець, Т.Т. Кондрат, О.Б. Василенко

Кінетика деформації і руйнування основного металу та зварного з’єднання трубопроводу у морській воді
Л.Я. Побережний, Т.Ю. Пиріг, І.Б. Окіпний, В.Б. Асатрян

Оцінка впливу теплових втрат на ефективність експлуатації системи газопостачання будинку
Ю.І. Дорошенко, В.Б. Михалків

Обґрунтування вибору матеріалу постійних магнітів для ловильних пристроїв
Т.Л. Романишин

Полімерно-композиційні матеріали для елементів бурильної колони
М.Є. Чернова

 

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

Optimum formulation of asp for injection in oil reservoir
Khosro Rahimi, Mohammad Hadi Fatehi Sarvestani, Ehsan Sharifara

Модифікована паливно-бітумна ванна
І.І. Чудик, М.І. Оринчак, О.С. Бейзик

Дослідження електрохімічних характеристик сталі тривало експлуатованого нафтового резервуару
О.І. Звірко

Визначення техніко-економічних параметрів модуля рухомого трубопроводу
О.М. Мандрик, Вал. В. Зайцев

Розроблення заходів щодо ефективного використання попутного нафтового газу свердловин Микуличинського родовища
А.П. Джус, І.Б. Галюк, В.В. Борківський, М.О. Боян

Планування контрольно-відновлювальних заходів із урахуванням специфіки експлуатації лінійної частини магістральних газопроводів
І.І. Остапюк

Акустико-емісійна оцінка стану обладнання нафтопомпувальної станції
В.Р. Скальський, Р.М. Басараб, О.М. Станкевич

Економія витрати моторних олив і палив при експлуатації рухомого складу нафтогазового технологічного транспорту
В.С. Дмитренко, В.В. Дмитренко, Б.Д. Процюк, Т.Й. Войцехівська, Н.М. Рогів

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

Аналіз методів інтенсифікації припливу вуглеводнів на родовищах НГВУ «Бориславнафтогаз» і оцінка коефіцієнта нафтогазовилучення
В.Р. Возний, О.В. Дудра

Анализ состояния и перспективы подготовки нефтей Азербайджана с применением деэмульгаторов
И.Н. Келова

Про роль розломів північно-західного простягання у формуванні пасток вуглеводнів у межах Прикерченського шельфу
М.І. Євдощук, А.М. Коваль, Т.М. Галко, О.В. Волкова

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Національний університет – стан і перспективи дистанційного навчання для технічних спеціальностей
С.А. Чеховський, М.О. Галущак, Н.М. Піндус

Досвід впровадження дистанційного навчання з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки
Л.Є. Шкіца, І.В. Павлик, О.В. Корнута, Т.О. Пригоровська, М.Є.Стовбенко

Інформаційна система дистанційного навчання полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка
В.О. Онищенко, К.В. Степанов

Особливості використання дистанційних технологій у викладанні інженерних дисциплін
Я.М. Гладкий, В.В. Милько

Віртуальні інтерактивні навчальні засоби – майбутнє дистанційного навчання для інженерних напрямів
М.П. Мазур, М.Л. Яновський

Досвід використання технологій дистанційного навчання під час викладання навчальних дисциплін технічного напряму
І.О. Іваницька, К.В. Степанов

Впровадження комплексної системи дистанційної форми надання інформаційного навчального матеріалу та проведення тестування у навчальному процесі кафедри військової підготовки ІФНТУНГ
Ю.В. Вязніцев, Д.В. Лісафін, А.І. Станецький

Інформаційні технології в освіті — досягнення та проблеми мотивації
В.І. Векерик, В.Ю. Степаненко, К.Г. Левчук