№1(50), 2014

Версія для друку

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Утилізація енергії тиску природного газу в турбодетандерних установках на об’єктах газової промисловості
Р. М. Говдяк

Класифікація способів видобування метану з газогідратних покладів дна Чорного моря
О. Ю. Витязь, Я. М. Фем’як, С. О. Овецький

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Чинники, що визначають особливості підготовки та стиснення газу при реалізації транспортної технології CNG
А. П. Джус

Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих шарошок тришарошкових бурових доліт вдосконаленням технології їх виготовлення
Р. С. Яким, Ю. Д.Петрина, І. С.Яким

Удосконалений метод вакуумного газотермоциклічного іонно-плазмового азотування елементів бурильної колони
Б. О. Чернов, А. В. Рутковський, М. Я. Ткач

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Геологічні чинники, які впливають на колекторські властивості гірських порід неогенових відкладів та динаміку зміни коефіцієнта газовилучення
Д. Д. Федоришин, О. А. Гаранін, С. Д. Федоришин, Т. В. Потятинник

Спектр поздовжніх коливань бурильної колони
І. Векерик, В. М. Мойсишин, К. Г. Левчук

Підвищення надійності розмежування пластів з аномально низькими тисками
М. В. Сенюшкович, І. М. Ковбасюк, О. Б. Марцинків, І. І. Витвицький, В. І. Забіяка

Моделювання фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови (на прикладі Хідновицького газового родовища)
О. М. Трубенко, С. Д.Федоришин, Т. В.Потятинник, А. П.Олійник

Підвищення надійності вставних породоруйнівних зубків в тришарошкових бурових долотах
Ю. Д. Петрина, Р. С. Яким, Д. Ю. Петрина, Т. П. Венгринюк, Н. Я. Пицків

Дослідження гідрофобності ізоляційних матеріалів на бітумно-полімерній основі
М. С. Полутренко

Аналіз методів розрахунку режимів роботи систем магістральних газопроводів
О. В. Тимків

Визначення термодинамічних властивостей природного газу за високих тисків
Д. А. Волинський, В. Б. Михалків, О. М. Сусак

Огляд сучасних систем опалення та методик дослідження впливу температурних режимів на ефективність їх експлуатації в умовах сільського населеного пункту
Ю. І. Дорошенко

Дослідження динамічної складової натягу водовіддільної колони за нерегулярної хитавиці бурового судна
О. О. Слабий

Дослідження потенційних можливостей підвищення нафтовилучення із застосуванням діоксиду вуглецю та його сумісності з родовищами Західної України на основі світового досвіду (частина І)
Д. О. Вольченко, В. Р. Возний, М. В. Мельник

 

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

Фільтраційна модель нафтогазових родовищ як критерій контролю виявлення пропущених продуктивних інтервалів
В. А. Старостін, Р. І. Нагорняк

Аналіз ємності резервуарів циркуляційних систем бурових установок
Ю. В. Міронов, Ю. В. Данильчук, К. К. Лє

Результати експериментальних досліджень закономірностей гідродинамічних процесів у нафтопроводі за зміни кількості працюючих насосних агрегатів
С. Я. Григорський, М. Д. Середюк

Екологічний моніторинг тривалоексплуатованих газопроводів
О. М. Мандрик, Л. Я. Побережний, А. І. Станецький

Планування технічного обслуговування об’єктів міських газових мереж в умовах централізованої системи
В. Я. Грудз, Я. В. Грудз, О. В. Ганжа, Н. Я. Дрінь

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

Особливості методу природного електричного поля у комплексі геофізичних робіт під час дослідження зсувних процесів
І. В. Крив’юк