№2(35), 2010

Версія для друку

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Енергобезпека України та освоєння шельфу Чорного та Азовського морів
В.Р.Возний, Р.В.Андрусів

Апріорна просторова сейсмогравітаційна модель глибинної будови північно-західного шельфу Чорного моря – перший крок до розуміння
Б.Б.Габльовський, Т.О.Федченко, О.П.Петровський

 

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

 

Підвищення ефективності буріння тришарошковими буровими долотами з відкритою опорою
Є.І.Крижанівський, Р.С.Яким, Л.Є.Шмандровський, Ю.Д.Петрина

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

 

Фізичні явища та ефекти впливу змінного електричного поля на реологію структурованої нафти
О.Є.Федоров

Дослідження застосування вуглекислого газу для вилучення залишкової нафти з обводнених нафтових покладів
Р.М.Кондрат, Д.Ю.Серединський, О.Р.Кондрат

Числовий метод квазіконформних відображень дослідження двофазної фільтрації в елементах площового заводнення
А.Я.Бомба, С.В.Ярощак

Енергетичні витрати на обертання неорієнтованих КНБК у процесі буріння свердловини
Є.І.Крижанівський, І.І.Чудик, О.Ю.Витязь,О.І.Дерді

Графоаналітичний метод коригування траєкторії свердловини
І.С.Васько, І.А.Васько, А.І.Васько

Дослідження впливу зазору між стінкою свердловини і компоновкою низу бурильної колони на реалізацію профілю похило-скерованих свердловин
А.Р.Юрич, В.М.Івасів, А.І.Різничук, Ю.В.Буй

Оптимізація методики дослідження зносостійкості під час тертя із закріпленим абразивом матеріалів, отриманих методом СВ-синтезу
О.В.Пилипченко, Л.Д.Луцак, М.Й.Бурда, М.В.Грушецький

Вплив асиметрії навантаження на характеристики втомного руйнування елементів бурильної колони
А.П.Джус, М.В.Лисканич

Геометрична суть і аналітичний опис алгоритмів визначення діаметральної компенсації похибки кроку конічних різьбових з’єднань
В.Я.Василишин

Динамічне регулювання питомих навантажень в парах тертя стрічково-колодкових гальм бурових лебідок (частина 2)
Д.О.Вольченко, М.О.Вольченко, Я.Б.Сторож, І.В.Бачук, Ю.М.Бурда

Комп’ютерне моделювання напружено-деформованого стану фрикційної накладки стрічково-колодкового гальма
Я.Б.Сторож, Б.Д.Сторож

Кінематичний аналіз обертача колони насосних штанг черв’ячного типу
С.Ю.Онищук, Б.В.Копей, В.Р.Харун, В.М.Сенчішак, С.С.Чаплінський, В.Б.Копей

Візуалізація фізичних об’єктів та процесів на основі створення інтерполяційних геометричних моделей
І.П.Тарас, І.В.Павлик

Вплив в’язких конструктивних елементів у закріпленні на динаміку бурильної колони під час її поздовжніх коливань
В.В.Перепічка, В.В.Тирлич, Т.М.Даляк, М.Й.Бурда

Принципи вибору апроксимуючих функцій в завданнях технічного діагностування трубопровідних систем з використанням даних внутрішньотрубної інспекції
А.П.Олійник,Л.М.Іванчук,Б.С.Незамай

Методи обробляння результатів вимірювань технологічних параметрів у задачах оптимального керування системою промислових газопроводів
В.А.Коляденко

 

 

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

 

Розробляння заходів щодо підвищення ефективності роботи шлейфів свердловин за результатами оцінювання режимів їх роботи
М.І.Братах, В.Г.Топоров, З.В.Шеїна, В.Є.Блізняков, Р.Т.Ільчишин, В.М.Шикиринець

Оптимізація розміщення давачів мобільних вимірювальних систем
Б.В.Копей, О.І.Стефанишин, В.В.Лопатін

Міцність криволінійних ділянок трубопроводів
Я.В.Дорошенко, Ю.І.Дорошенко

Основні критерії якості спорудження магістральних трубопроводів
Р.Т.Мартинюк, В.Я.Грудз, О.Т.Чернова, Т.А.Мартинюк

Визначення геодезичними методами місць встановлення пристроїв для відведення рідини з порожнини газопроводу
М.І.Феношин, М.І.Братах, В.В.Хай, Г.О.Хоменко

Дослідження процесу коагуляції в технології очищення бурових стічних вод
О.Д.Мельник, А.В. Пукіш

До питання паливозаощадження на нафтогазовому технологічному транспорті
І.М.Богатчук, Р.Я.Клюфінський, Л.О.Богатчук

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

 

Відновлення і зміцнення нафтогазопроводів
Т.П.Венгринюк

Технологический расчет осушки газа с применением нового абсорбента
А.Н.Гурбанов

 

 

СЕРТИФІКАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ЯКІСТЬ

 

Управління якістю – основа досконалості наукової частини ІФНТУНГ
М.О.Карпаш, Я.М.Зінчак, Н.І.Мельник, О.В.Броніцький, Г.М.Когут

 

 

ІСТОРІЯ НАФТОГАЗОВОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

 

Коротенькі есеї про прикарпатських інженерів-буровиків другої половини ХХ сторіччя (продовження)
Р.С.Яремійчук

Рівень геолого-геофізичної підготовки фахівців університету звірено зі світовими зразками
О.П.Петровський

Статистичне дослідження зв’язку між успішністю студентів ІФНТУНГ та результатами їх зовнішнього незалежного оцінювання
І.М.Гураль, М.М.Осипчук, Л.Р.Смоловик