№2(59), 2016

Версія для друку

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Головні критерії нафтоносності «бориславського пісковику»
Г. М. Петруняк

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Методика практичного розрахунку кавітаційно-пульсаційного методу інтенсифікації припливу вуглеводнів
В. Р. Возний, Д. О. Вольченко, В. Д. Катрич, О. М. Федик

Дослідження герметизаційної здатності гумових ущільнень устьових випробувальних пакерів
М. А. Дорохов, І. В. Костриба

Параметрический синтез фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза буровой лебедки
Д. Ю. Журавлев

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Геолого-геофізичні чинники низькоомності порід-колекторів неогенових відкладів геологічних розрізів родовищ Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину
Д. Д. Федоришин, О. М. Трубенко, Я. М. Фтемов, Я. С. Витвицький, С. Д. Федоришин, В. В. Федорів

Уніфікація розрахунку дебітів горизонтальних нафтових і газових свердловин
Р. В. Бойко

Дослідження впливу тиску початку нагнітання азоту у виснажене газове родовище на характеристики процесу вилучення залишкового природного газу
Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдарова

Теоретичне дослідження функціональної залежності форми профілю вихідного трикутника гвинтової замкової нарізі від геометричних параметрів різця
О. Р. Онисько, М. І. Псюк

Характеристики роботи пластової системи Дашавського підземного сховища за період експлуатації
О. Т. Чернова

 

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

Результаты промышленных испытаний технологии очистки буровых растворов на поличастотном грохоте МВГ
А. Ф. Булат, В. Г. Шевченко, Г. А. Шевченко, Б. В. Бокий

 

ЮВІЛЕЇ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Творческий путь академика Ахада Ханахмеда оглы Джанахмедова