№3(40), 2011

Версія для друку

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Геологічні особливості розвідки і розробки покладів вугільного газу
О. О. Орлов

Виділення порід-колекторів підвищеної електропровідності за даними ГДС (на прикладі неогенових відкладів Гуцулівського газового родовища)
О. М. Трубенко, С. Д. Федоришин, В. В. Федорів

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

 

Тормозные устройства с охлаждением типа «тепловая труба»
Д. А. Вольченко

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

 

Оцінка експлуатаційної надійності нафтогазопроводів за наявності локальних дефектів зварних з'єднань
Є. І. Крижанівський, О. С. Тараєвський

Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта
А. Я. Бомба, А. М. Сінчук, С. В. Ярощак

Дослідження впливу зенітного кута на стійкість стінок стовбурів, що знаходяться в пружно-деформованому стані в процесі буріння горизонтальних свердловин
М. Є. Чернова, Я. В. Кунцяк

Осьові коливання ротора на шарикопідшипникових опорах
І. В. Цідило, К. Г. Левчук

Дослідження впливу руху поршня на надійність балкового переходу, прокладеного за схемою пружновикривленого трубопроводу
Я. В. Дорошенко, Ю. І. Дорошенко

Исследование влияния фракционного состава глин-наночастиц на коэффициент вытеснения нефти из пористой среды
Т. М. Мамедов, Г. Т. Махмудов, А. Н. Гурбанов

Оцінка впливу характеристик рідини та параметрів потоку на результати моделювання течії в’язкої рідини з відтоком через границю області
Л.О. Штаєр

Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об'єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона
Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук, Н. Г. Ширмовська

Математичне моделювання фільтрації газу в ґрунті внаслідок виникнення малих витоків у газопроводі
В. Я. Грудз, Я. В. Грудз, В. В. Фейчук, Н. Я. Дрінь, Р. Б. Стасюк

Експериментальна оцінка підсилюючої здатності зварних муфт пошкоджених труб магістрального нафтопроводу
Р. О. Дейнега, В. І. Артим, О. В. Івасів, В. М. Василюк, С. Р. Яновський, Р. М. Басараб

Формування герметизуючої здатності вузла ущільнення муфтових з’єднань обсадних труб типу ОТТГ
І. І. Палійчук

 

 

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

 

Експериментальні дослідження процесів очищення привибійних зон газоконденсатних свердловин
від сконденсованих вуглеводнів
О. Р. Кондрат, Р. М. Кондрат, Я. Д.Климишин

Дослідження геологічних і експлуатаційних характеристик Битків-Бабчинського родовища та застосування сучасних методів інтенсифікації
Б. О. Чернов, М. М. Западнюк, М. Є. Чернова, І. М. Ільків

Паливно-бітумна ванна
М. І. Оринчак, А. І. Різничук, М. М. Оринчак, О. С. Бейзик

Обґрунтування вибору потенціалу катодного захисту в умовах підземної мікробної корозії
А.І. Піляшенко-Новохатний

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

 

Підвищення протикорозійних характеристик та надання біостійкості захисним ізоляційним покриттям на бітумно-полімерній основі
Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко, Я. Т. Федорович