№3(44), 2012

Версія для друку

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Ефективність використання сучасних ізоляційних покриттів для захисту підземних нафтогазопроводів від корозії
Є. І. Крижанівський, М. С. Полутренко, Я. Т. Федорович, І. В. Федорович

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Промислові дослідження інгібіторного методу боротьби з відкладенням солей під час експлуатації обводнених газових і газоконденсатних свердловин
Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат

Развитие техники подземной прокладки труб в технологии горизонтального направленного бурения (ГНБ) в Польше
Ян Зяйя

Кваліметричний аналіз підйомних агрегатів для ремонту і обслуговування свердловин
Ю. В. Міронов, І. І. Авраменко

Аналіз методів контролю стану технологічної обв’язки нафтоперекачувальних станцій магістральних нафтопроводів
Р. М. Басараб, В. С. Цих, О. М. Карпаш

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

 

Один із методів вирішення проблеми стійкості стовбура свердловини при бурінні в сланцевих відкладах
І. І. Чудик, А. І. Різничук, А. Р. Юрич

Аналіз і раціоналізація конструкції піногенеруючого устаткування або пристрою
В. М. Савик, М. М. Лях, В. М. Вакалюк, Я. В. Солоничний

Напружено-деформований стан стисненої бурильної колони у горизонтальному стовбурі свердловини
Р.В. Рачкевич

Аналіз аварійності та оцінка ступеня ризику небезпек на морських нафтогазових спорудах
О. Ю. Витязь, В. Б. Боднарук, Л. С. Аблякімов

Втомна довговічність та кінетика деформації матеріалу трубопроводу за низькочастотного навантаження
Л. Я. Побережний, Т. Ю.Пиріг

Мольні частки псевдокомпонентів конденсату за рівнянням Пенга-Робінсона і даними фракційного складу
В. В. Музика

Вплив експлуатаційних чинників на корозійно-втомне руйнування сталей магістральних нафтогазопроводів
Ю. Д. Петрина, Д. Ю. Петрина, О. Л. Козак

Енергетичний баланс трубопровідного транспортування газу
Я. В. Грудз

Про методи зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння
Ф. В. Козак, В. М. Мельник

Вибір місць оптимального розташування головних розподільчих підстанцій (розподільчих пунктів) у нафтопромислових електричних мережах із врахуванням ліній зовнішнього живлення
Ю. Ф. Романюк, О. В. Соломчак, А. О. Соломчак

 

 

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

 

Будова та фаціальні особливості літологічно-екранованого покладу продуктивного горизонту Г-62 Кобзівського газоконденсатного родовища
С. Кривуля, А. Лагутін, А. Загороднов, О. Горяйнова, С. Повєрєнний

Модифікована гідрофобно-бітумна ванна
М. І. Оринчак, О. С. Бейзик, І. І. Чудик

Розробляння техніко-технологічних заходів, спрямованих на підвищення газоконденсатовилучення у свердловинах морських родовищ ДАТ “Чорноморнафтогаз” із використанням кавітаційно-пульсаційних технологій
Я. М. Фем’як, В. О. Шарко

Дослідження гідравлічної ефективності міжпромислового газопроводу від УППГ Наріжнянського ГКР до УКПГ-2 Юліївського НГКР
В. Б. Воловецький, О. Ю. Витязь, О. М. Щирба, В. І. Коцаба, Н. М. Коцаба

Автоматизація технологічного процесу видобування сланцевого газу
В. С. Борин, А. І. Лагойда

Побудова систем управління об’єктами газотранспортної системи на базі уніфікованої технології генерування функціональних блоків з їх математичних моделей
І. В. Назаренко, М. Я. Николайчук

Розрахунок міцності конічно-циліндричних елементів рухомих трубопроводів
Вал. В. Зайцев, Д. В. Зайцев, О. М. Мандрик

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

 

Аналіз методів охолодження газу на компресорних станціях
В. Д. Шологон, В. М. Радиш

Аналіз аварійності на автотранспорті в Україні і підприємствах нафтогазового комплексу. Дослідження складності перехрестя
Ф. В. Козак, Т. В. Дикун, Б. В. Долішній, В. І. Гук