№3(48), 2013

Версія для друку

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Стан та перспективи будівництва підземних сховищ природного газу в Україні
Р.М. Говдяк

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Підвищення тампонувальної здатності дисперсної системи у тріщинах пластів
В.С. Бойко, Р.В. Грибовський, Р.В. Бойко, О.Р. Грибовський, І.М. Купер

Аналіз стану технології буріння свердловини із заданим вибійним тиском
Т.Л. Тамамянц, М.М. Лях, Н.В. Федоляк, В.М. Вакалюк, А.І. Бандура

Oil production affected by asp and gelation technologies
Khosro Rahimi, Ehsan Sharifara, Mohammad Hadi, Fatehi Sarvestani

Характеристика та вибір очисних пристроїв для очищення внутрішньої порожнини трубопроводів
Р.М. Кондрат, А.В.Угриновський, В.С. Петришак, Т.С. Сапожкова

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Математичні моделі процесу деформування апаратів повітряного охолодження газу в задачах оцінки його технічного стану
А.П. Олійник, Б.С. Незамай, О.Р. Кучер

Математична модель процесу мінімізації значень кінцевого пластового тиску в газових покладах з газовим режимом розробки
Р.М. Кондрат, О.Р. Кондрат, Л.І. Матіїшин

Застосування індикаторних та геофізичних досліджень свердловин на родовищах, що розробляються з підтримуванням пластового тиску
Д.Д. Федоришин, Р.І. Нагорняк

Узагальнена методика розрахунку енергетичних затрат, обумовлених роботою бурильної колони при роторному способі буріння
І.І. Чудик

Дослідження взаємного впливу інгібіторів корозії та інгібіторів відкладення солей на їх захисні властивості
Р.М. Кондрат, М.О. Псюк

Вдосконалення математичної моделі двоопорних неорієнтованих компоновок низу бурильної колони
І.І. Чудик

 

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

Експериментальні дослідження впливу тампонажного розчину на колекторські властивості порід
С.В. Кривуля, В.М. Владика, М.Ю. Нестеренко, Р.С. Балацький

Механізм процесу електроіскрового легування із газовим осадженням
О.С. Завойко, С.М. Новіков

Підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт
Р.С. Яким, Ю.Д. Петрина, І.С. Яким

Аналіз умов роботи циліндропоршневої пари та спосіб виготовлення біметалевих циліндрових втулок для бурових насосів односторонньої дії
І.Ф. Концур, В.І. Артим, Б.Д. Сторож, Т.В. Яценко, М.Я. Чичула

Аналіз причин зниження гідравлічної ефективності міжпромислових газопроводів та вибір способів її підвищення
В.Б. Воловецький, О.М. Щирба, О.Ю.Витязь, Я.В. Дорошенко

Удосконалення температурних режимів експлуатації систем опалення сільських населених пунктів
Ю.І. Дорошенко, В.Б. Михалків, М.М. Засідко

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

Оцінка успішності геологорозвідувальних робіт у межах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину та окреслення напрямків підвищення їх ефективності
М.І. Манюк

Багатофакторна математична модель механічної швидкості буріння свердловин на площах шахтоуправління «Покровське» компанії «Донецьксталь»
В.М. Мойсишин, Р.Б. Щербій, В.А. Турчин, В.Л. Шевелєв, С.А. Зінченко

Інтенсифікація припливу нафти до свердловини із застосуванням поверхнево-активних систем
Р.М. Кондрат, Л.Б. Мороз, В.Д. Михайлюк

Промислові випробування пристрою зміни жорсткості компоновки бурильної колони
В.А. Турчин, В.Л. Шевелєв, С.А. Зінченко, В.М. Мойсишин, Ю.Л. Гаврилів

Протикорозійний захист трубопровідних систем
М.С. Полутренко

 

ІСТОРІЯ НАФТОГАЗОВОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Інтелектуальні виміри україномовного нафтогазового дискурсу (за матеріалами творів Івана Франка)
М.В. Якібчук