№3(56), 2015

Версія для друку

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Деякі напрямки стабілізації видобутку нафти в Україні
І. М. Купер

Моделювання – одна з основних технологій інженерної діяльності на етапі сталого розвитку
О. М. Карпаш, М. О. Карпаш, І. В. Воєвідко

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Кінематичні передавальні функції колони бурильних та насосно-компресорних труб
М. В. Лисканич, І. І. Чудик, Я. С. Гриджук, Л. Р. Юрич

Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих цапф лап тришарошкових бурових доліт на етапах підготовки їх виготовлення
Р. С. Яким, Ю. Д. Петрина, І. С. Яким

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Обгрунтування можливості картування нафтогазоперспективних об'єктів на основі сейсмогравітаційного моделювання Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ
О. П. Петровський, Т. О. Федченко, І. В. Рига, Н. А. Шредко

Виділення нафтонасичених порід-колекторів карбонатного складу на прикладі Лопушнянського родовища
Я. М. Фтемов

Нелінійна математична модель роботи бурильної колони під час ліквідації прихоплень ударним способом
К. Г. Левчук

Оцінка розподілу контактного тиску по робочій поверхні бурової коронки
М. В. Супрун, В. І. Кущ, А. П. Закора, Р. К. Богданов

Лабораторні дослідження підвищення вуглеводневилучення з виснажених газоконденсатних родовищ
О. Р. Кондрат

Оцінювання руйнування та міцності трубних сталей із урахуванням впливу водневого чинника експлуатаційних середовищ
А. М. Сиротюк

Експериментальні дослідження можливості оцінки фактичного стану металу елементів нафтогазового обладнання в процесі їх експлуатації
В. Д. Миндюк

Дослідження впливу конструктивних елементів різьбових з'єднань насосних штанг на їх напружено-деформований стан
В. В. Михайлюк

Експериментальне дослідження швидкості винесення газовим потоком твердої фази з вибою свердловини на поверхню
Р. М. Кондрат, Н. С. Дремлюх, А. В. Угриновський, А. І. Ксенич

Загальний аналіз підходів автоматизованого оцінювання роботоздатності породоруйнівного інструменту
Л. Я. Чигур

 

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

Перспективи використання високомінералізованих пластових вод для попередження гідратоутворення у процесі видобування вуглеводневої сировини на свердловинах видобувного фонду
В. І. Дмитренко, І. Г. Зезекало, В. М. Орловський

Використання водних ресурсів під час проведення гідравлічного розриву пласта
А. І. Стойко, І. О. Карпенко, П. Кузмірчук

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

Проблемні аспекти поводження з насосно-компресорними трубами, що забруднені природними радіонуклідами
П. Г. Дригулич, А. В. Пукіш, В. А. Новоставський, М. П. Шпек

Состояние и проблемы по устранению негерметичности эксплуатационных колонн в скважинах месторождения Бузовна-Маштага
Фариз Ахмед, Ш. Г. Алиев, Э. Х. Искендеров