№4(33), 2009

Версія для друку

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Досвід відновлення герметичності заколонного простору кріплення свердловини
Б.А.Тершак

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Дослідження дискретних режимів роботи малодебітних свердловин Шебелинського ГКР
Ю.Л.Фесенко

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Пристрої зміни динаміки процесу буріння на буровому стенді ІФНТУНГ
Б.Д.Борисевич, В.М.Мойсишин, Р.Б.Щербій, Б.В.Долішній

Лабораторні дослідження впливу геолого-промислових факторів на захисні властивості інгібітора солевідкладень СНПХ-5314
Р.М.Кондрат, О.Р.Кондрат, Я.Д.Климишин

Вплив CrB2 на кінетику усадки у процесі гарячого пресування композитів алмаз – Co – Cu – Sn для бурових інструментів
М.О.Бондаренко, В.А.Мечник, М.В.Супрун, О.В.Панов

Моделювання напружено-деформованого стану та взаємодії КНБК із стінками та вибоєм свердловини в лабораторних умовах
В.М.Івасів, І.І.Чудик, А.Р.Юрич, Л.Д.Мельниченко

Дослідження зміни напруженого стану обсадних труб при згині
Я.С.Коцкулич, О.М.Лев, О.Б.Марцинків

Аналітичне моделювання газоводоконденсатного потоку свердловини в горизонтальних трубах на базі використання багатофлюїдної моделі
П.М.Райтер

Щодо аналізу роликового обертача секцій труб
М.С.Воробйов

Розрахунок величини крутного моменту, створюваного лопатями протектора насосних штанг
П.Р.Гімер, Б.В.Копей, О.О.Онищук, С.Ю.Онищук, В.Б.Копей

Моделювання напружено-деформованого стану тороподібних ділянок трубопроводів за даними про переміщення точок їх поверхні
А.П.Олійник, І.М.Гураль

Метод синтезу емпіричних моделей на засадах генетичних алгоритмів
М.І.Горбійчук, М.І.Когутяк, О.Б.Василенко, І.В.Щупак

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

Очищення вибою свердловини від піску використанням колони гнучких труб
Б.В.Копей, О.О.Кузьмін

Оцінка довговічності колони насосних штанг в умовах корозійної втоми з урахуванням низькоамплітудних напружень
В.І.Артим

Оптимізація температури підігріву долинської нафти перед транспортуванням її нафтопроводом Долина-Дрогобич
С.Р.Яновський

Дослідження характеристик системи катодного захисту при застосуванні ізолюючих з'єднань для електричного секціонування трубопроводів та обладнання
Б.Б.Бачинський, В.В.Григораш, С.М.Дранчук, А.М.Сошка

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

Контроль за обводненням газових і газоконденсатних покладів і свердловин
Н.С.Дячук, А.В.Угриновський

СЕРТИФІКАЦІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ЯКІСТЬ

Анализ состояния систем технического регулирования в нефтегазовых отраслях стран восточной Европы и Кавказа
М.О.Карпаш, Еса Ниеминен

ІСТОРІЯ НАФТОГАЗОВОЇ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Коротенькі есеї про прикарпатських інженерів-буровиків другої половини ХХ сторіччя
Р.С.Яремійчук