№4(41), 2011

Версія для друку

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Застосування газогідратних технологій в нафтогазовій галузі
В. О. Онищенко, В. В. Клименко

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Пристрій аварійного захисту водного середовища від забруднення нафтою
О. І. Білоус, Г. І. Танцура

Класифікація плунжерів та особливості їх вибору для установки плунжерного піднімача
А. В.Угриновський, Л. Б. Мороз, І. В. Криськів

Контроль протикорозійного захисту підземних трубопроводів безконтактним методом
Р.М.Джала, Б. Я. Вербенець, О. Й. Винник, М. І.Мельник, Р. С. Савула

Моніторинг корозійно-ерозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі визначення структури та фазового складу багатофазного потоку свердловин
П. М. Райтер

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

 

Застосування статистичних центральних моментів для експрес-інтерпретації даних ГДС у тонкошаруватих сарматських відкладах Більче-Волицької зони
Д. Д. Федоришин,Р. П. Морошан, І. О. Пятковська

Індивідуальне моделювання електропровідності газонасичених порід-колекторів складної будови
В. А. Старостін, Я. М. Коваль

О влиянии конструктивных параметров алмазной однослойной коронки на показатели разрушения породы на забое
А. А. Каракозов, М. С. Попова,Р. К. Богданов, А. П. Закора

Дослідження напружено-деформованого стану в бурильній трубі, що містить тріщину
В. В. Тирлич, Т. М. Даляк, О. Ю. Витязь, В. В. Перепічка

Моделювання поширення аерозолів в процесі ручного зварювання при ремонті та будівництві лінійної частини магістральних трубопроводів у польових умовах
Я. В. Куровець, Я.М. Семчук

Підбір рецептури седиментаційно стійких тампонажних розчинів
В. І. Гриманюк

Визначення величини модуля юнга сталей магістральних газопроводів моделюванням методом скінченних елементів поширення ультразвукових мод Лемба
А. А.Мандра, І. З. Лютак, З. П. Лютак

Дослідження міцнісних властивостей зварних з’єднань труб, оброблених гратознімачем
Б. В.Копей, Т. П. Венгринюк, Мурад Бетайєб

Кінетика теплового стану потоків природного газу в трубопроводі
В. Д. Шологон

 

 

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ

 

Обґрунтування впливу промивальної рідини, обробленої електричним струмом, на фізико-механічні властивості гірських порід у процесі буріння свердловин
О. М. Давиденко, П. П. Поліщук

Підвищення герметичності та ремонтнопридатності різьбових з’єднань обсадних і насосно-компресорних труб металізаційним покриттям
І. І. Палійчук, В. Б. Копей, О. Б. Марцинків

Створення умов протитечійного руху фаз на тарілчастих масообмінно-сепараційних контактних пристроях
О. Ю. Смілянська, А. Є. Артюхов, О. О. Ляпощенко

Розроблення заходів запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань у нафтогазовій галузі
Р. В. Цюпа, Н. М. Хантя, Г. М. Кривенко, Я. М. Семчук, Г. Д. Лялюк-Вітер

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ДОСВІД

 

Змащувальні добавки та їх вплив на функціональні властивості бурових рідин
Є. М.Бакулін, О. Т. Драганчук, В. Т. Процишин