№4(45), 2012

Версія для друку

 

 

 

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

 

Методичне і технічне забезпечення попередження геодинамічної небезпеки в зоні пролягання нафтогазопроводів
А. В. Яворський, Айфа Тахар, П. М. Райтер, І. В. Рибіцький, С. П. Ващишак

Функціонально-вартісний аналіз підйомних агрегатів для ремонту і обслуговування свердловин
Ю. В. Міронов, І. І. Авраменко

Технології видобування залишкової нафти з обводнених родовищ із застосуванням поверхнево-активних систем
Р. М. Кондрат, Л. Б. Мороз, В. Д. Михайлюк

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

 

Дослідження формування ареалів забруднення і загазованості витоками з трубопроводів на математичних моделях
Л. Є. Шкіца, В. Я. Грудз, О. В. Палійчук, О. М. Мандрик

Формування апріорної просторової моделі Оболонської площі на основі сейсмогравітаційного моделювання
Ю. В. Аніщенко, Н. С. Ганженко, Т. О. Федченко, Я. М. Кропивницький

Особливості будови структури порового простору карбонатних колекторів на Лопушнянському нафтовому родовищі
Я. М. Фтемов

Розпізнавання образів фізичних полів літолого-стратиграфічних комплексів за результатами геофізичних досліджень та методів математичної статистики
Д. Д. Федоришин, І. О. Пятковська, С. Д. Федоришин, М. В. Саварин

Особливості механізму руйнування гірської породи функціональними елементами з композиційних алмазовмісних матеріалів
О. П. Виноградова

Експериментальні дослідження на моделях компоновок низу бурильної колони
І.І. Чудик, А. І. Різничук, М. О. Мілостян, П. М. Шутка

Дослідження фізико-механічних властивостейпластично деформованої трубної сталі 17Г1С після тривалої експлуатації
Р. С. Савула

Методика визначення тангенціальних залишкових напружень в сталевих бурильних трубах
Ю. С. Сичов

Гідродинамічний симулятор для проектування розробки родовищ вуглеводнів
Б. О. Чернов, В. І. Коваль

Дослідження процесу піноутворення в піногенеруючих пристроях ежекторного типу
В. М. Савик, М. М. Лях, В. М. Вакалюк, Н. В. Федоляк

Лабораторні дослідження процесу руху газорідинних сумішей у рельєфному трубопроводі
Р. М. Кондрат, А. В. Угриновський

Вплив композиційного покриття на напружений стан трубопроводу з дефектом
Т. М. Даляк, І. П. Шацький, Т. П. Венгринюк

Особливості зварювальних робітна діючих газопроводах
А. В. Василик, Л. С. Шлапак, М. Д. Степ’юк, В. Ю. Пеньківський, О. А. Рудюк

Прогнозування технічного стану газоперекачувальних агрегатів
Я. В. Грудз

 

 

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

 

Апріорна просторова геолого-геофізична модель північно-західної частини Карпатської НГП — перший крок до розуміння глибинної будови
О. М. Онищук, Т. О. Федченко, О. П. Петровський

Підвищення ефективності експлуатації свердловин та роботи системи збору і підготовки свердловинної продукції зі значним вмістом рідини
О. Р. Кондрат, Н. М. Гедзик

Увеличение конденсатоизвлечения из газоконденсатных месторождений путем оптимального распределения отборов газа
А. Ю. Калугин

Мікробіологічна корозія підземних металоконструкцій та способи їх захисту
М. С. Полутренко

Аспекти моніторингу працездатності кільцевих зварних з’єднань труб із корозійними дефектами
О. С. Тараєвський

Визначення положення та ступеня заповнення самопливних ділянок магістральних трубопроводів
С. Я. Григорський, М. Д. Середюк

Дослідження ефективності методів ремонту блочно-комплектного устаткування магістральних газопроводів
О. В. Іванов