№4(49), 2013

Версія для друку

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Когенераційно-утилізаційні технології та ефективність їх реалізації в газотурбінних установках
Р.М. Говдяк

Аналіз і модернізація обладнання для експлуатації Гуцулівського газового родовища
В.І. Війтенко, І.Ф. Концур, М.М. Лях, Т.І. Лютко, О.В. Ващаєв

Характеристика та вибір багатофазних ежекторних пристроїв для продовження стабільної роботи низьконапірних газових свердловин
В.С. Петришак, C.М. Петрущак, Т.В. Савка

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Порівняльні дослідження руйнування труб під тиском газоподібного водню та чистого метану
І.М. Дмитрах, А.М. Сиротюк, О.Л. Лутицький, О.Л. Білий, Р.І. Вовк

Кінетика просочування пористого каркасу NbC розплавом сталі Гадфільда у процесі отримання керметів
П.М. Присяжнюк, Я.А. Криль

Літолого-генетичні особливості та петрофізична неоднорідність ранньопермських теригенно-карбонатних відкладів Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ
Ю.І. Федоришин, В.М. Владика, М.Ю. Нестеренко, Р.С. Балацький, Т.В. Здерка

Дослідження причини зносу вузла з’єднання кривошипа та шатуна верстата-гойдалки
В.Я. Попович, В.Р. Харун

Визначення закону руху точки підвісу штанг верстатів-гойдалок
О.Я. Дубей

Дослідження вібраційних процесів у відцентрових насосних агрегатах з метою контролю динаміки розвитку дефектів їх робочих коліс та міжступінчатих ущільнень
Ю.В. Паньків

Аналіз показників якості електроенергії сонячної електростанції
Я.В. Бацала, І.В. Гладь, У.М. Николин

Паливно-мазутно-бітумна ванна
О.С. Бейзик

 

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

Оптимізація енергоспоживання в бурінні на прикладі гідроциклонної установки
Є.І. Крижанівський, М.М. Лях, Ю.М. Бурда

Методологія експлуатації нафтових свердловин у випадку небезпеки парафіновідкладання
В.С. Бойко, В.Д. Середюк

Дослідження ефективності використання енергоресурсів під час буріння свердловини
І.І. Чудик

Оптимізація роботи свердловин Наріжнянського та Юліївського НГКР
В.Б. Воловецький, О.М. Щирба, В.В.Величко, О.Ю. Витязь, Я.В. Дорошенко

Розробка конструкторських рішень для зменшення втрат тиску у газових мережах із поліетиленових труб та дослідження ефективності їх застосування
Ю.І. Дорошенко

Термосолестійкі бурові розчини для буріння глибоких свердловин з АВПТ
М.В. Боровик, М.В. Гордійчук, Ю.Б. Кобзар, В.М. Ліхван

Аналіз впливу крохмальних реагентів на властивості бурових розчинів
О.С. Бейзик

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дослідження пріоритетів студентів у власній освітній діяльності через відношення до навчальних дисциплін
І.М. Гураль, М.М. Осипчук, Л.Р. Смоловик