№4(53), 2014

Версія для друку

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Дослідження впливу адсорбційних процесів на розробку родовищ природних газів з низькопроникними колекторами
О. Р. Кондрат, Н. М. Гедзик

Значення підземних сховищ на світовому ринку та тенденції розвитку підземного зберігання газу
O. T. Чернова

Моделювання процесів гідратоутворення під час транспортування газу
М. П. Мазур, Л. Я. Побережний

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Контактна взаємодія розрізаної оболонки та пружного тіла в бурових засобах віброзахисту
А. С. Величкович, Т. М. Даляк

Оцінка надійності та критерії підвищення якості тришарошкових бурових доліт для буріння особливо міцних порід
Р. С. Яким

Генератори коливань тиску та механізми виникнення імпульсно-хвильових процесів у свердловинних умовах і можливість їх практичного використання
Я. Я. Якимечко

Методика розрахунку гідродинамічних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів магістрального нафтопроводу
С. Я. Григорський, М. Д. Середюк

Використання удосконалених засобів тензометрування для підвищення екологічної безпеки під час експлуатації газопроводів
O. М. Maндрик

Управління ризиком техногенних небезпек при розробці морських нафтогазових родовищ
В. Б. Боднарук

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Аналіз умов прояву сульфатного та карбонатного карсту як фактор безпечної експлуатації нафтогазопроводів
І. В. Чепурний

Дослідження залишкового водонасичення продуктивних порід методами нейтронного каротажу
Р. І. Нагорняк, В. А. Старостін

Поділ порід-колекторів на групи за даними комплексу петрофізичних і геофізичних вимірювань
О. А. Гаранін

Оцінка працездатності зміцненого шару поверхні елементів бурильної колони вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням
Б. О. Чернов, В. І. Мірненко, М. Я. Ткач

Експериментальне встановлення оптимального часу термостатування проб під час реологічних досліджень високов'язких нафт
Л. Д. Пилипів

Дослідження впливу динамічних похибок важільного механізму верстата-гойдалки на деформацію і переміщення його ланок
В. Я. Попович, В. М. Сенчішак, В. Р. Харун

 

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

Вплив залишкового газонасичення на визначення пористості порід-колекторів
Є. В. Солодкий

Використання множинної лінійної регресії для прогнозування теплового режиму свердловин
Я. С. Білецький, К. О. Бурак, О. К. Бурак

Ерозійне зношування фасонних елементів газопроводів
Т. І. Марко, Я. В. Дорошенко