№4(57), 2015

Версія для друку

 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

 

Геолого-петрофізична характеристика олігоценово-нижньоміоценового комплексу за результатами геофізичних досліджень
Д. Д. Федоришин, О. М. Трубенко, С. Д. Федоришин

 

ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ

Розроблення нової технології зварювання тертям з перемішуванням
М. М. Прокопів, О. В. Харченко, І. В. Цап, Ю. П. Ущаповський, П. М. Присяжнюк

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Метод і методика розрахунку вибійного тиску у діючих фонтанних свердловинах з ускладненими умовами експлуатації
В. С. Бойко, Б. М. Міщук

Дослідження роботи компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони із активною підсистемою замкненого циклу
О.О. Слабий

Дослідження впливу коливальних рухів сітки на ефективність роботи вібросита
М. М. Лях, Н. В. Федоляк, В. М. Вакалюк

Моделювання ефективного коефіцієнта дифузії у зоні змішаного тертя турбулентного режиму
Н. В. Люта, Й. В. Якимів, М. Д. Середюк

Розроблення математичної моделі для визначення ступеня підвищення тиску в нагнітачі природного газу
В. П. Лісафін, С. Ф. Федорчук

Використання протитурбулентних присадок з метою зменшення енерговитрат на перекачування нафти
В. Я. Грудз, Р. С. Аль-Дандал

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Формування мовної компетентності автора науково-технічного тексту
М. І. Венгринюк, Н. Б. Манюх, О. М. Мельник