Супровідні документи

Разом з рукописом статті до редакції необхідно надіслати кольорові скан-копії (у форматі *.jpg або *.pdf) наступних супровідних документів:

  • експертний висновок організації, де працює автор статті про можливість опублікування. Підписи мають бути розшифровані, вказана посада особи, що ухвалила документ. Віза керівника має бути датована і скріплена круглою печаткою;
  • відомості про автора/авторів (українською, англійською) – вказується: прізвище, ім’я та по батькові повністю; місце роботи (повна назва організації та її поштова адреса); посада; науковий ступінь, вчене звання; номер контактного телефону; e-mail;
  • ліцензійний договір.

Після повідомлення редакції про остаточне прийняття статті до друку на адресу редакції необхідно надіслати оригінали усіх перелічених супровідних документів, роздруковану статтю (з підписами авторів на останній сторінці) та чек про оплату за публікацію.