Редакційна політика

При розробці положень редакційної політики журналу «Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ» редакція керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій – Committeeon Publication Ethics (COPE), а також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Видання публікує наукові статті з метою їх поширення серед науковців України та за її межами.

Сфера розповсюдження – загальнодержавна.

Мета виданнявисвітлення актуальних питань сучасного високотехнологічного виробництва, розвитку нових наукових течій у техніці та розробки технологій майбутнього нафтогазової галузі.

Завдання видання:

 1. Публікація матеріалів наукових досліджень щодо перспективних напрямків фундаментальної і прикладної науки, актуальних технічних розробок, впровадження інноваційних проектів відповідно до потреб суспільства в галузі  геології нафти і газу, геофізики, буріння нафтових і газових свердловин, розробки нафтових і газових родовищ,, трубопровідного транспорту нафти і газу, нафтогазового обладнання та інженерії програмного забезпечення.
 2. Обмін науковими ідеями, методологією досліджень і практичними досягненнями. Надання інформаційного поля для дискусійного обговорення нових теорій, досліджень на стику наук.
 3. Розширення наукового кругозору дослідників з профільних і суміжних галузей знань. Інформування широких кіл наукової спільноти про передовий досвід вчених і фахівців, перспективні розробки і нові напрямки науково-технічного прогресу.
 4. Забезпечення інформаційної підтримки суб'єктів інноваційної діяльності.
 5. Сприяння у налагодженні творчих зв'язків між науковими і виробничими колективами, залучення вчених різних відомств та наукових установ до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі.

Науково-технічний журнал публікує статті за таким напрямкам:

 • геології нафти і газу та геофізики;
 • буріння нафтових і газових свердловин;
 • розробки нафтових і газових родовищ;
 • трубопровідного транспорту нафти і газу;
 • нафтогазового обладнання;
 • інженерії програмного забезпечення;
 • наукова думка та громадське обговорення.