Положення про конфіденційність

Положення про конфіденційність

  • Рукописи статей, представлені на рецензування, розглядаються як конфіденційний документ незалежно від форми рецензування.
  • Рецензент має право обговорювати рукопис з іншими особами тільки за наявності дозволу головного редактора.
  • Рецензент зобов’язаний жодним чином не використовувати до публікації ідеї та інформацію, що представлена у рукописі, до її публікації.

Оригінальність і плагіат

  • Автори статті повинні гарантувати, що вони написали абсолютно оригінальну роботу, і якщо автори використовували роботу і/або слова інших авторів, це має бути відповідним чином відзначено посиланням або вказано в тексті.
  • Плагіат має багато форм - від видавання чужої роботи за свою до копіювання або перефразування істотних частин чужої роботи (без посилання на джерело), а також до заяви про свої права на результати, отримані в дослідженнях, виконаних іншими особами. Плагіат у всіх своїх формах є неетичною поведінкою при публікації і неприпустимий.
  • Подання одного і того ж рукопису більш ніж в один журнал одночасно є неетичною поведінкою і є неприпустимим. Автору не слід подавати до розгляду в іншому журналі вже опубліковану статтю.

Авторство роботи

Авторство повинно обмежуватися тими особами, хто зробив значний внесок в концепцію, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження. Особу, що брала участь у створенні будь-якої суттєвої частини проекту, слід включити до списку співавторів або висловити подяку. Кількість авторів – не більше 10 (причому не більше 4 з однієї організації).

Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

Всі автори повинні повідомляти про будь-який фінансовий чи інший конфлікт інтересів, який міг би бути витлумачений як такий, що впливає на результати оцінки їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор виявляє значну помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, його обов'язком є терміново сповістити про це головного редактора журналу і співпрацювати з редакцією, щоб опублікувати спростування помилкових даних чи внесення виправлення до статті. Якщо головний редактор дізнається від третьої сторони про те, що опублікована робота містить значну помилку, обов'язком автора є термінове спростування або виправлення статті, або подання головному редактору доказів стосовно правильності опублікованої роботи.

Достовірність поданих результатів

Відповідальність за зміст публікації, достовірність наведених в статті результатів несуть автори. Автори повинні звіряти посилання на цитовані роботи.

У поданому до редакції рукописі автори повинен вказати, в якій установі було виконано роботу і в рамках яких наукових програм проводилися дослідження.