Про журнал

Науково-технічний журнал:

«Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ»

Всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал

Засновник

Рік заснування: з жовтня 2001 р.

Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 1993-9973 (print),ISSN 2415-332X (online)

Тематика: в журналі публікуються матеріали за результатами наукової і виробничої діяльності  у сфері нафтогазопромислового комплексу

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія KB No 15835-4307ПР від 16.10.2009 р.

Фахова реєстрація у ДАК України: наукове фахове видання України в галузі технічних наук, що відповідає таким пунктам Переліку наукових спеціальностей:

103 - Науки про землю;

133 - Галузеве машинобудування;

185 – Нафтогазова інженерія та технології

Періодичність: Виходить 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: докт. техн. наук, професор О. Р. Кондрат

Відповідальний секретар: канд. техн. наук, А.В. Грицанчук

Редактори: Н.Р. Стецюк, О.О. Роспопа

Адреса редакції:  ІФНТУНГ, вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Телефон: +38 (0342) 72-71-41

E-mail: kondrat@nung.edu.ua

Адреса сайту видання (URL): http://rrngr.nung.edu.ua