Технічні засоби для орієнтованого відбору керна у похило-скерованих та горизонтальних свердловинах

Автор(и)

  • Я. В. Кунцяк ПрАТ НБІКБ «Бурового інструменту» 01019, м. Київ, пр. Палладіна, 44, тел. (44) 4242089

Ключові слова:

гірська порода, керн, свердловина, керновідривач, сплав.

Анотація

За результатами проведеного аналізу конструкцій керноприймальних пристроїв вітчизняного вироб-
ництва і зарубіжних компаній розроблено вимоги до конструкцій для відбору керна в похило-скерованих і
горизонтальних свердловинах. Встановлено, що наявні технічні засоби не повною мірою відповідають вимо-
гам спорудження похило-скерованих і горизонтальних свердловин.
Удосконалено конструкції керноприймальних пристроїв, призначених для відбору керна у свердловинах
з великими зенітними кутами викривлення, проведено промислові випробування та впровадження в процесі
буріння похило-скерованих свердловин в АТ «Татнафта» та ПАТ «Укрнафта».
Аналіз роботи кернозахоплюючих пристроїв у процесі буріння похило-скерованих свердловин підтвер-
див необхідність удосконалення їх конструкцій. На основі експериментальних досліджень розроблено нові
конструкції важільців керновідривачів, запропоновано новий спосіб наплавлення їх твердим сплавом, реко-
мендовано матеріал для їх виготовлення. Досліджено важільці керновідривача на міцність і абразивне зно-
шування та наведено результати досліджень. Розроблено методику з визначення міцності пружинок кер-
новідривача, одержано аналітичну залежність для визначення гранично допустимого кута повороту та
запропоновано методику для розрахунку граничних кутів повороту пружинок різних діаметрів, виготовле-
них із різних сталей. Встановлено, що комплексне використання розроблених технічних засобів забезпечує
високий показник винесення керна, збільшення швидкості буріння та зменшення загального часу на спору-
дження свердловини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Каплун В.А. Новые типы керноотборных
снарядов / В.А Каплун, Б.А. Коснырев,
А.В. Вершинин, [и др.] // Бурение. – 2001. –
№1. – С.22-25.
2 Пат. 4343 Україна, МПК Е 21 В 25/00,
Колонковий снаряд / Кунцяк Я.В., Дубле-
ничЮ.В., Барабашкін І.І., Марухняк М.Й.,
Пришляк І.Є.; заявник: «Науково-дослідне і
конструкторське бюро бурового інструменту».
– № SU 1530744 А1; заявл. 29.02.1988; опубл.
27.12.1994. – Бюл. № 6-1.
3 Пат. 4054 Україна, МПК Е 21 В 25/00,
Колонковий снаряд / ДубленичЮ.В., Кун-
цяк Я.В., Гаврилов Я.С., Мессер О.Г.; заявник:
«Науково-дослідне і конструкторське бюро
бурового інструменту». – № SU 1665020 А2;
заявл. 24.04.1989; опубл. 27.12.1994. –
Бюл. № 6-1.
4 Пат. 2109918 Российская Федерация,
МПК Е 21 В 25/00, Керноприемное устройство
/ Кунцяк Я.В., Гаврилов Я.С., ДубленичЮ.В.,
Муслимов Р.Х., Ненароков С.Ю., Марты-
нюк Д.М., заявитель и патентообладатель:
«Научно-исследовательское и конструкторское
бюро бурового инструмента». – № RU 2109918
С1; заявл. 16.04.96; опубл. 27.04.98. – Бюл.
№12.
5 Стефурак Р.И. Техника и технология от-
бора керна в странах дальнего зарубежья /
Р.И. Стефурак, Ю.В. Близнюков, М.А. Мыслюк
и др. // Бурение. – 2001. – №1. – С.10-15.
6 А.с. 1494594 СССР Е21В25/16. Устройс-
тво для отбора многократноориентированного
керна // Ф.А. Бобылев, Э.Н. Шехтман, И.Г. Ми-
льяков. – опубл. 30.04.91, Бюл. №16.
7 Пат. 118173 Україна МПК Е 21 В 25/00,
Керноприймальний пристрій / Сейфі Р.В.,
Мартинюк Д.М., Кунцяк Я.В. та ін.; заявник:
«Науково-дослідне і конструкторське бюро
бурового інструменту». – № 49398 А; заявл.
29.11.2001; опубл. 16.09.2002. – Бюл. № 9.
8 Пат. 11372 Україна, МПК Е 21 В 25/11,
Кернорвач / Кунцяк Я.В., Сейфі Р.Н., Марти-
нюк Д.М., Капущак Т.М.; заявник: «Науково-
дослідне і конструкторське бюро бурового
інструменту». – № 11372 U; заявл. 04.07.2005;
опубл. 15.12.2005. – Бюл. № 12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-05-15

Як цитувати

Кунцяк, Я. В. (2012). Технічні засоби для орієнтованого відбору керна у похило-скерованих та горизонтальних свердловинах. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 15–22. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/138