Работоспособность многопарных фрикционных узлов в ленточно-колодочном тормозе буровой лебедки

Автор(и)

  • Н. А. Вольченко Кубанский государственный технологический университет КубГТУ; 350072, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 2, тел. (861) 2558401
  • Д. А. Вольченко ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • С. И. Криштопа ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • Д. Ю. Журавлев ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15
  • А. В. Возный ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

стрічково-колодкове гальмо, комбінована гальмівна стрічка, основна і додаткова галь- мівна стрічка, пари тертя, зміщення першого та другого роду.

Анотація

Працездатність комбінованої гальмівної стрічки в стрічково-колодковому гальмі бурової лебідки роз-
глянута з точки зору динаміки взаємодії поверхонь основної і додаткової стрічок. Взаємодія враховує сили
контактного тертя та розтягу набігаючих гілок гальмівних стрічок (що не мають збігаючої гілки), які
викликають змішане зміщення їх поверхонь, тобто зміщення першого та другого роду. Досягається підви-
щення ефективності гальма за рахунок цілеспрямованого використання основної і додаткової гальмівної
стрічки при розтягуванні, а також використання нових зон взаємодії «внутрішня поверхня додаткової га-
льмівної стрічки - зовнішня поверхня основної гальмівної стрічки», «внутрішня поверхня основної гальмівної
стрічки - неробоча поверхня фрикційних накладок» для отримання багатопарних вузлів тертя в процесі
гальмування. При цьому спостерігалося зменшення співвідношення натягів набігаючих гілок комбінованої
гальмівної стрічки, що дозволило квазивирівняти питомі навантаження по її довжині.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Джанахмедов А.Х Трибологические про-
блемы в нефтегазовом оборудовании /
А.Х. Джанахмедов. – Баку: Элм, 1998. – 216 с.
2 Александров М.П. Грузоподъемные ма-
шины / М.П. Александров. – М.: Высшая шко-
ла, 2000. – 550 с.
3 Ленточно-колодочные тормозные
устройства / А.А. Петрик, Н.А. Вольченко,
Д.А. Вольченко и др. – Краснодар: из-во Ку-
банск. государств. технолог. ун-та. – Том 1. –
2009. – 276 с.
4 Тимошенко С.П. Механика материалов /
С.П. Тимошенко, ДЖ.Гере. – М.: Мир, 1976. –
669 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-02

Як цитувати

Вольченко, Н. А., Вольченко, Д. А., Криштопа, С. И., Журавлев, Д. Ю., & Возный, А. В. (2012). Работоспособность многопарных фрикционных узлов в ленточно-колодочном тормозе буровой лебедки. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 40–48. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/141