Аналіз обслуговування технологічного обладнання магістральних газопроводів

Автор(и)

  • О. В. Іванов ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

стратегії обслуговування, ремонт, ГПА, надійність, оптимізація.

Анотація

Розглядаються системи технічного обслуговування і планових ремонтів, а саме поточного і капіталь-
ного, наводиться опис завдань та функцій ремонтного обслуговування. Наведено опис форм організації
ремонтів, зокрема централізованої, децентралізованої та змішаної. Розглянуто методи організації ремон-
тів, а саме післяоглядового, періодичного та планово-попереджувального. Наведено способи організації
ремонтів, а саме загально-знеособлений, агрегатно-знеособлений та індивідуальний. Описано регламент
технічного обслуговування, проекти ремонтних робіт і технологічна документація. По кожному елементу
технічного обслуговування вказуються переваги і недоліки. Досліджуються існуючі стратегії обслуговуван-
ня об’єктів газотранспортної системи, зокрема методи календарного планування, обслуговування за на-
працюванням, обслуговування за реальним станом, пасивного обслуговування. Оцінюється ефективність
стратегій обслуговування технологічного обладнання об’єктів газотранспортної системи.
Об’єктом дослідження є лінійні ділянки і компресорні станції системи газопроводів.
Метою дослідження є аналіз обслуговування технологічного обладнання магістральних газопроводів,
розробка стратегій раціонального планування процесу обслуговування елементів газотранспортного ком-
плексу та дослідження переваги однієї стратегії обслуговування щодо іншої.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Еремин Н.В. Компрессорные станции ма-
гистральных трубопроводов / Н.В. Еремин,
О.А. Степанов. – М.: Недра, 1995. – 230 с.
2 Маньшин Г.Г. Управление режимами
профилактик сложных систем / Г.Г. Маньшин.
– М.: Наука и техника, 1976.
3 Грудз В.Я. Обслуживание газотранспор-
тных систем./ В.Я. Грудз, Д.Ф. Тымкив,
Е.И. Яковлев. – Киев.: УМКВО, 1991.- 159 с.
4 Байхельт Ф. Надежность и техническое
обслуживание. Математичекий поход; пер. с
нем. / Ф.Байхельт, П.Франкен. – М.:Радио и
связь, 1998. – 392 с.
5 Носков С.В. Алгоритмизация задачи оп-
тимального управления системой технического
обслуживания газоперекачивающих агрегатов. /
С.В. Носков , В.А. Чичугин // Алгоритмизация
и моделирование процессов разработки нефте-
газовых месторождений: Сб. науч. тр. –
Тюмень: "Нефтегазовый университет", 2007. –
Вып. 3. – С. 68-73.
6 Надежность и эффективность в технике:
Справочник / Ю.К. Беляев, В.А. Богатырев,
В.В. Болотин; под. ред.. Ушакова И.А. – М.:
Радио и связь, 1985. – 608 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-02-02

Як цитувати

Іванов, О. В. (2012). Аналіз обслуговування технологічного обладнання магістральних газопроводів. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 56–65. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/143