Оцінка впливу жорсткості та демпфування компоновки низу бурового інструменту на середнє значення обертового моменту під час буріння шарошковими долотами

Автор(и)

  • Р. Б. Щербій ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15

Ключові слова:

буровий стенд, коефіцієнт демпфування, класичний експеримент, параметри процесу буріння, вибірки, статистичні характеристики, параметричні гіпотези

Анотація

Для оцінки впливу параметрів компоновки низу бурового інструменту, жорсткості та демпфування на
середнє значення обертового моменту на долоті (моментоємність) на буровому стенді ІФНТУНГ було
проведено тринадцять серій досліджень за класичним планом. Жорсткість бурового інструменту встано-
влювалась на трьох рівнях – 225, 1700 і 6000 кН/м, коефіцієнт демпфування також на трьох рівнях – 0,1,
40 та 70 кН·с/м.
Для порівняння статистичних характеристик вибірок із миттєвими значеннями обертового моменту,
одержаних для різних рівнів жорсткості та коефіцієнта демпфування, був застосований метод „Стати-
стична перевірка параметричних гіпотез”.
За результатами цих досліджень встановлено: 1) зміна жорсткості від 225 до 6000 кН/м, незалежно
від типорозміру долота, збільшує моментоємність процесу буріння. Імовірність прийняття такого рішен-
ня – 0,95; 2) збільшення демпфування із 0,1 до 70 кН·с/м зменшує середнє значення обертового моменту на
долоті, імовірність прийняття такого рішення – 0,95; 3) зміна діаметра долота не впливає на середнє зна-
чення обертового моменту; 4) конструктивні особливості озброєння долота впливають на моментоєм-
кість процесу буріння; 5) із збільшенням частоти обертання моментоємкість процесу буріння зменшуєть-
ся незалежно від типорозміру долота; 6) із збільшення твердості гірської породи за штампом моментоєм-
кість процесу буріння зменшується.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1 Григорян Н.А. Анализ процесса турбин-
ного бурения [Текст] / Н.А.Григорян,
Р.Е.Багиров. – М.: Недра, 1982. – 207 с.
2 Спивак А.И. Разрушение горных пород
при бурении скважин [Текст] / А.И.Спивак,
А.Н.Попов. - М.: Недра, 1979. – 239 с.
3 Потапов Ю.Ф. Разрушение горных пород
трехшарошечными долотами малого диаметра
[Текст] / Ю.Ф.Потапов, В.В. Симонов. – М.:
Гостоптехиздат, 1961. – 86 с.
4 Мавлютов М.Р. Некоторые результаты
експериментального исследования колебаний
осевой и моментной нагрузок на шарошечном
долоте [Текст] / М.Р.Мавлютов, Р.Х.Санников
// Труды УНИ, вып.VIII, 1972. – С.33-41.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-03-27

Як цитувати

Щербій, Р. Б. (2012). Оцінка впливу жорсткості та демпфування компоновки низу бурового інструменту на середнє значення обертового моменту під час буріння шарошковими долотами. Prospecting and Development of Oil and Gas Fields, (2(43), 83–90. вилучено із https://rrngr.nung.edu.ua/index.php/rrngr/article/view/146

Номер

Розділ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА МЕТОДИ АНАЛІЗУ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають